Архитект от София спечели конкурса за концепция на нов градски център в Доспат

Арх. Любомир Горчев, който е преподавател във Висшето строително училище „Любен Каравелов“, спечели конкурса за концепция на нов градски център в Доспат. Фирмата му „Асгора“ ЕООД – София, е подписала договор с общината, според който той ще трябва да направи технически и работен инвестиционен проект по заданието.
Нов градски център на Доспат – проекти

Контрактът е за 13 000 лв. без ДДС. Отделно наградата му за спечеленото първо място в конкурса, обявен по Закона за обществените поръчки, е 8 000 лева.

Класираното на второ място дружество „Новиза“ ЕООД получава награда от 5 000 лева. Кандидатите за участие са били само двама.

Конкурсът за концепция е проведен от жури с председател арх. Димитър Димов с членове – арх. Иванка Делова, главният архитект на общината Мано Лазаров, зам.-кметът на Доспат Славейко Сельошев и Стоян Карталов – гл. специалист „ТСУ и Архитектура“ в местната администрация. 

Обект на разработка бе територията на стадиона в Доспат и общински имоти, граничещи с него, които са почти неизползваеми. Интензивно се използва мини спортното игрище. Имотите са запустели и са обрасли с дребна растителност и храсти. Общата му площ е 17 437 кв. метра. Новият център ще е на ново място – срещу гимназията в Доспат.

От кандидатите се изискваше да предложат реорганизация на транспортните връзки с градската територия, между 50 и 80 места за паркиране. Да предвидят увеличаване на броя и габаритите на входно-изходните улици и пешеходни алеи, както и обезопасяването на участниците в движението, без да се натоварва транспортно-комуникационната система в останалата част на града.

Идеята е територията да се превърне в обединяващо звено между основните съседни територии – сграда на община, средното училище, паркът, музеят на родопската чешма, спортната зала, парковата зона, както и зона за масови мероприятия.

Транзитно движение през територията (пътя Батак – Доспат) трябва да бъде така организирано, че да не се възпрепятства функционирането на територията като градски център.

С концепцията се очакваха предложения за позиционирането на различни транспортни обекти, като стоянка за таксита, паркинг за велосипеди и други, с които ще се подобри действащата организация на движение и ще се насърчи опазването на околната среда.

Не се предвижда застрояване на сгради от какъвто и да е характер с изключение на сцена, паркинг,  монументални и декоративни съоръжения – чешма, паметници, мостове, пейки, шадравани, фонтани.

Тоест, там е предвидено изцяло ново площадно пространство за събиране на голям брой хора при провеждане на събития, за пешеходна алея – ларго, преминаваща през цялата територия, с връзки с околните зелени и жилищни пространства.

Предвидено е всички дейности по изграждане на новия градски център да не надвишават 4 000 000 лв., но те ще се изпълняват поетапно.  Тази сума включва всички разходи за конкурса, проектантски хонорари, разходи за строителен надзор, авторски права, административни и други такси за съгласуване и одобрение на проекти , строителство и въвеждане на обектите в експлоатация.

Facebook Comments