„Автомагистрали“ ЕАД ще укрепва трайно свлачището между Смолян и Мадан

Държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД ще изпълни трайното укрепване на свлачището по пътя между Смолян и Мадан, става ясно от съобщение на Агенция „Пътна инфраструктура“.

Справка в ДВ сочи, че за обекта е предвидена сумата от 5 778 089 лева. От тях за т.г. са предвидени 400 хиляди лева, а за следващите две – 5 377 934 лв.

Другото свлачище на територията на област Смолян, което подлежи на укрепване, е на третокласния път Девин – Михалково“, на 350 м след тунела.

Близо до Неделино има две свлачища, които са в списъка за укрепване. Първото е в местността Баряков дол и за него е предвидена сумата от 1 574 547 лв. Второто е на третокласния  път (п.к. Стояново – Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан – Златоград) при деветия километър за Неделино. За него са предвидени 25,5 млн. лв.

Общо укрепването на 74 свлачища, пропадания и срутища в цялата страна възложи АПИ, като заложената за тази цел сума е приблизително 569,6 млн. лв.

Изпълнител на всички обекти ще бъде държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД.

От съобщението, изпратено до медиите, се разбира, че Пътната агенция се е възползвала от опцията в Закона за обществените поръчки, която дава възможност пряко, без да провежда процедура, задължен по ЗОП субект да възлага поръчки на свое дружество или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител.

Такъв е случаят с дружеството „Автомагистрали“, което е 100% собственост на МРРБ. АПИ също е на пряко подчинение на МРРБ.

Държавното дружество ще изпълни проектантските и строителни дейности на 71 свлачища, срутища и пропадания на пътното платно, а на 3 обекта – само строителните работи.

В съобщението се уточнява, че АПИ възлага изпълнението на проучвателно-проектантските и строително-възстановителните работи на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, тъй като МРРБ е едноличен собственик на 100% от капитала на „Автомагистрали“ ЕАД и правата на държавата в дружеството се упражняват от министъра на регионалното развитие и благоустройството. АПИ също е второстепенен разпоредител на бюджетни средства към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Този начин на възлагане според информацията от АПИ ще позволи навременното, бързо и качественото изпълнение на проектите, тъй като подготовката и провеждането на открита процедура, включително и евентуални обжалвания на решенията за откриване и класиране, създава предпоставки за забавяне на укрепителните дейности и задълбочаване на свлачищните и срутищните процеси.

Припомняме, че през септември МС отпусна до 31 млн. лв. по бюджета на МРРБ за 2019 г. за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от свлачищни и срутищни процеси, в следващите три години.

Останалите необходими средства ще бъдат осигурени от приходите от тол такси в периода от 2020-2021 г. за финансиране на цялостното изпълнение на проектите.

Снимки: Архив „Пламък“