Консорциум от три фирми поема част от водния цикъл на Смолян 

Консорциум от три фирми с името „Пашмакли“ е определен да изпълни част от водния цикъл на Смолян – за строително-монтажни работи по Чевен Фидик. Ако не бъде обжалвано решението на комисията, назначена от шефа на „ВиК“ ЕООД – Смолян, инж. Мариян Николов, предстои възложителят да подпише договор с консорциума.

Той ще е на стойност 27 млн. лв. с ДДС – каквато е оферираната цена от изпълнителя, като средствата са осигурени от ОП „Околна среда“. Участници в консорциума са фирмите „Автомагистрали Хемус“ АД, „Променергомонтаж“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД.

За тази част от втория воден цикъл на областния град има изготвен инвестиционен проект във фаза „работен проект“.  По нея е планирано изграждане на 2,7 км. нова водопроводна мрежа и 8,5 км. нова канализация. Освен това е предвидена реконструкция на 5.5 км. водопровод и 9 км. канализация за срок от две години.

Освен ДЗЗД „Пашмакли“ кандидати да изпълнят проекта са били: „ИСА 2000“ ЕООД; ДЗЗД „КВ ПС СМОЛЯН 2019“ с членове „Кристална вода“ АД, „ПС Инженеринг“ ЕООД, „Инфрастройгруп“ ЕООД и „Ивелинстрой“ ЕООД); „Темпус-Системс“ ДЗЗД (с членове „Аква темпус“ ООД и „Аква системс“ ЕАД); ДЗЗД „Смолян Груп“ (с членове “Джи Пи Груп“ АД и „Крис-МТ“ ООД – Смолян); „Запрянови-03“ ООД;  „Трейс груп холд“ АД; „Грома Холд“ ЕООД (бившата „Агромах“), но те са отстранени в хода на процедурата.

За другата част от проекта – по Червен Фидик, процедурата още не е завършена. Общата стойност на инженеринговата поръчка е 46 590 549 без ДДС (55,9 млн. лв. с ДДС).

По проекта предстои да се подменят и изградят общо 22 км водопроводи и 46 км канализация в областния град.

Според правилата на програмата водният оператор на съответната агломерация е възложител на дейностите, които предстои да се изпълнят.

Припомняме, че първият воден цикъл на Смолян бе изпълнен със средства от предприсъединителната програма ИСПА. Възложител тогава беше държавата в лицето на МОСВ.