РЗИ в Смолян изследва безплатно за ХИВ и вирусни хепатити

В периода 22-29 ноември РЗИ в Смолян организира седмица на отворените врати за безплатно, доброволно, анонимно изследване и консултиране за ХИВ, хепатит С и сифилис.

Инициативата е по повод на „Европейската седмица на тестовете“ и 1 декември – Световен ден за борба със СПИН, който тази година е под наслов „Промените се правят от общности“.

Европейската седмица се провежда вече седма година. Нейната основна цел е с обединените усилия на партньорски организации – в общността, здравните грижи и политическите институции в цяла Европа, да се даде възможност на повече хора, изложени на риск от ХИВ и/или хепатит, да узнаят статуса си възможно най-скоро след заразяване. От това до голяма степен зависи техният живот.По данни на СЗО късната диагноза на ХИВ-инфекция все още е проблем за повечето страни от европейския регион.

Изчислено е, че само 82% от хората, живеещи с ХИВ в региона, са запознати със своя статус. В страните от Източна Европа този процент е 74% . Късен стадий на инфекция се наблюдава при всеки втори ново диагностициран пациент с потвърдена диагноза ХИВ-инфекция. От друга страна е много важно тези хора да получават антиретровирусна терапия незабавно.  Навременната терапия не позволява на ХИВ да навлезе в стадия на СПИН, с което се намалява броят на произтичащите от него смъртни случаи.

Друга цел на кампаниите е повишаване на осведомеността за начините на превенция на ХИВ и хепатит, с което да защитят себе си и своите близки.

Стигмата и дискриминацията все още възпират хората от ранно тестване, което налага предоставяне на достъпна информация за важността на изследването, при зачитане на достойнството и анонимността им.

По повод Европейската седмица РЗИ в Смолян предоставя възможност на всеки желаещ да се изследва за ХИВ/ СПИН и вирусни хепатити всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в приемния кабинет на здравната инспекция.

Източник: Лиляна Карагегова, началник на отдел  „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ в РЗИ – Смолян