Без заплати, ако съветниците не ходят на заседания, поиска ГЕРБ в Смолян

Да не получават никакви възнаграждения, ако не ходят на заседанията на Общинския съвет, без значение дали това е по уважителни причини, поиска ГЕРБ в Смолян.

Новоизбраният председател на групата съветници Ангел Безергянов уведоми ОбС, че внася промяна в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация“.

По думите му това е един справедлив, нравствено-морален акт от страна на съветниците в ГЕРБ, защото този, който не ходи на работа, съответно не трябва да получава възнаграждение.

В проекта за изменение и допълнение ще бъдат направени и други промени, които ще доведат до подобряване на организацията и работата на постоянните комисии и на ОбС като цяло.

„Ние като общински съветници трябва да пазим и съхраняваме достойнството, авторитета и доброто име на Общински съвет – Смолян, като орган на местно самоуправление. Нашата роля е изключително отговорна и важна, тя рефлектира пряко и непосредствено  върху  хората, които са ни подкрепили и са ни гласували доверие да защитаваме и отстояваме техните права и интереси, да работим за благоденствието и благополучието им, както и да се опитваме да изградим един съвременен, модерен европейски облик на населените места в община Смолян“, аргументира се Безергянов.

Той подчерта, че съветниците на ГЕРБ винаги са били за публичност, прозрачност, информираност и достъпност относно това, което се случва в община Смолян. По тази причина в проекта за промяна в Правилника ще се предложи не просто една ежемесечна справка за направените разходи и поетите ангажименти от община Смолян, а пълен ежемесечен отчет за всички разходи и поети ангажименти. Отделно от това във всяко тримесечие да бъде представена и подробна информация за планираните обществени поръчки за този период.

Този проект за изменение и допълнение на правилника ще бъде официално оформен по надлежния ред и входиран в следващите няколко дни в ОбС. Той ще бъде качен и достъпен  на интернет страницата на община Смолян за публични обсъждания и консултации от всички заинтересовани страни.

В прессъобщение от ГЕРБ съобщиха вчера, че Ангел Безергянов сменя досегашния председател на групата Мария Семерджиева, която се отказва от поста поради натовареност в служебните ангажименти.

Безергянов е третият ръководител на групата от началото на този мандат. Първият бе адв. Филип Топов, който се оттегли през януари месец т. г.. заради несъгласие с политиката на кмета Николай Мелемов. Оттогава гравитира към групата на КРОС в местния парламент, гласувайки като тях, без да е напуснал ГЕРБ.

Новоизбраният председател е роден на 15 октомври 1986 г. Той е магистър по право. Работил е в сдружение „Екосвят Родопи“ и в Областния информационен център. В момента е на длъжност в Държавно горско стопанство – Смилян. Областен координатор е на младежката структура на ГЕРБ в Смолян. Не е семеен.

Facebook Comments