Болен мишелов за лечение изпрати РИОСВ – Смолян  

Експерти от РИОСВ – Смолян изпратиха за лечение птица от вида Обикновен мишелов (Buteo buteo).

След получен сигнал за намерена граблива птица в безпомощно състояние, експерти извършиха първоначален оглед. По екземпляра не са открити видими външни наранявания. Птицата е изпратена за лечение в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, съобщиха от екоинспекцията.

Обикновенният мишелов  (Buteo buteo)  е защитен вид,  включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. Законът забранява улавянето, унищожаването или обезпокояването на екземпляри от вида, а нарушителите подлежат на санкция в размер от 100 до 5 000 лева.