Болницата в Девин на колене пред д-р Андрей Кехайов след 13-годишна сага

Болницата в Девин е на колене пред ЕТ „Анри 64“ на доц. д-р Андрей Кехайов – бивш председател на Българския лекарски съюз, който е президент на Югоизточно европейския медицински форум.

Въпреки, че се пребори за неоснователна в пълната степен претенция на дружеството – доставчик на гориво допреди 2009 г., все пак по-голямата част от иска на търговеца бе признат за съществуващ, а д-р Кехайов държи да си го получи.  

Според шефката на МБАЛ Девин Радка Грозданова, при дълг от 313 354 лв. до настоящия момент болницата е платила на фирмата сумата от 342 837 лв., но след 24 запора се очаква от нея да плати още 260 хиляди лева.

С нищожните приходи обаче, които реализира на месец, малката общинска болница ще фалира, ако го направи.

Днес от „Анри 64“ разпространиха до местните медии становище, в което обявиха, че ще се съобразят напълно с постановеното и няма да оспорват решението на Районния съд в Смолян.

Като социално отговорен партньор на лечебни заведения в област Смолян, ЕТ „Анри – 64“ желае скорошното приключване на продължилите повече от 13 години съдебни и изпълнителни производства. Случаят касае задължения на МБАЛ – Девин  ЕАД за доставени консумативи преди около 15 години. Поради недалновидната политика на мениджмънта на лечебното заведение и неизпълнение на съдебно решение от 2009 г. задълженията на болницата в годините са нараснали значително, което поставя пациентите пред риск“, се казва в обръщението.

От фирмата сочат, че ЕТ „Анри – 64“ многократно е правил опити за доброволно погасяване на задълженията на МБАЛ-Девин ЕАД, като различните ръководства не са били в необходимата степен решителни за това.

Те признават за основателен дълг на МБАЛ – Девин към 17.02.21 г. в размер над 260 000 лв., „поради висшия интерес на пациентите“.  

След решението на съда от фирмата изпратили покана до ръководството на МБАЛ – Девин и до кмета на община Девин за изготвяне на споразумение и план за доброволно погасяване на задълженията, „които да не поставят в риск дейността на лечебното заведение“.

Нещо повече, воден от дългогодишната си социално ангажирана политика, доц. д-р Андрей Кехайов заяви, че  при погасяване на задълженията ще направи дарение на МБАЛ- Девин ЕАД.  С това се опровергават всички твърдения, че единствената цел на ЕТ „Анри – 64“ е да получи дължимите му се по закон и в изпълнение на съдебните актове суми. Надделяващ е общественият интерес в дейността на ЕТ „Анри – 64“, са категорични от фирмата.  

Според тях не може да бъде вменявана отговорност на  кредиторите за начина, по който лечебното заведение е използвало собствените си финансови ресурси.

ЕТ „Анри-64“ е понасял както финансови, така и лични вреди от липсата на ангажираност и от осъзнато от страна на ръководството на болницата поведение за значимостта на тази болница за региона. Това да прехвърляш своята отговорност, насаждайки впечатление, че съществуването на лечебното заведение трябва да е за сметка на дейността на друго лице – кредитор, който съвестно е  изпълнил ангажиментите си по сключените договори, е неморално и противоречи на добрите търговски практики“, се сочи още в обръщението.

От фирмата смятат, че имат основание да търсят отговорност за вреди, нарушена репутация и професионален авторитет, нанесени от ръководството на болницата, прокуратурата и местната изпълнителна власт към ЕТ “Анри-64“ и лично към доц. д-р Андрей Кехайов.

Неразбирателството с болницата и към днешна дата е факт, въпреки решението на съда. От ръководството на лечебното заведение твърдят, признатият дълг не е 260 хиляди, а 234 хиляди лева.

Това становище, което днес стана вече и публично известно, е според мен защитна реакция. Видях в някои медии заглавие от рода „Съдът призна дълговете на МБАЛ Девин“. Действително има решение на съда по заведеното от нас дело, което решение е в полза на МБАЛ – Девин. Тоест, и съдът определя като неправомерно искането на „Анри 64. Така, че удовлетворена е молбата на болницата за това, че бяхме принудени по съдебен ред да оспорим исканата от него сума“, заяви изпълнителният директор на болницата Радка Грозданова.

Тя припомни, че през 2017 г. по искане на същата фирма тръгна изпълнителното дело за продажба на болничната сграда. Началната й обявена цена беше 1 211 250 лв. Процедурата бе прекратен преди търгът да се проведе.

Това стана, въпреки многократната ни кореспонденция, доказваща нашето искане да преразгледат дълга, защото действително тяхната сума не кореспондираше с нашите данни в счетоводството. Общото задължение на болницата към ЕТ „Анри 64“ е било 313 354 лв. и не е доставка на консумативи, а на гориво. До настоящия момент фирмата е получила от болницата 342 837 лв. Общо по това дело болницата е платила 378 754 лева, защото има съдебни разноски, плащания на частни съдебни изпълнители. Изхождайки от социалната значимост на това лечебно заведение, защитавайки интересите му и необходимостта от него просто е неизпълнимо искането на тази фирма в този вид. И тъй като от тях не получихме разбиране и съдействие, бяхме принудени по съдебен ред да оспорим дълга и съдът реши, че ние сме прави“, посочи Грозданова. 

По думите й двете страни постоянно се разминават по отношение на дълга.

Ние винаги сме били с надежда, че ще има разбиране. По тяхно искане делото беше прекратено, за да се споразумеем. Предложихме нашето виждане. Дори с намерението си да подпишем споразумение преведохме 20 000 лева. Бяхме готови на споразумение, но не и това, което те искат. Все пак това е една малка общинска болница и ние най-малко от тях очаквахме неразбиране, знаейки че фирмата се ръководи от лекар, който знае състоянието на общинските болници, знае и какви приходи реализираме“, поясни Радка Грозданова.

Сега от болницата смятат да организират кампания чрез медиите и да се обърнат към населението на трите общини – Девин, Борино и Доспат, за да се съберат нужните средства за погасяването на дълга към д-р Кехайов.  

Иначе тази болница трябва три месеца да работи без да плаща заплати, консумативи, лекарства. Или трябва да затвори. В условия на остър дефицит на медицински кадри, лекарите трябва да останат без заплати. Като се има предвид, че това касае една малка общинска болница, която седем години се опитва да се стабилизира, много от кредиторите подходиха по съвсем различен начин. Мога да изброя поне десет от тях, които се отказаха тотално от лихвите. Някои отстъпиха част от задълженията, които имахме към тях, защото знаят, че болницата е жизнено необходима на хората и трябва да функционира. Ако всички си претендираха и лихвите, още тогава трябваше да затворим. А със затварянето ù не само населението ще остане без лекарска грижа, но и самите кредитори никога нямаше да си получат парите“, допълни изпълнителният директор.   

Съдът постанови, че искането за 49 хиляди лева лихви е неправомерно, както и адвокатски хонорар от 9300 лева. Неслучайно е присъдил фирмата да поеме плащането на разноските от 3000 лева на болницата.  И отново имаме разминаване в разсъжденията си, защото нашите разчети на база на съдебното дело показват, че признатият ни дълг е 234 хиляди, а той пише 260 000“, добави още Грозданова.

От края на миналата седмица тя е отправила писмо до кмета на Девин Здравко Иванов, в което му описва в подробности ситуацията.  

Грозданова предлага да бъде изготвен подробен доклад за взаимоотношенията между МБАЛ Девин и ЕТ „АНРИ-64-Андрей Кехайов“, който да бъде изпратен до Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите за решение.

Предлага официално да бъде организирана акция за набиране на финансови средства от населението на трите общини, за да се погаси дългът. „В противен случай, лечебното заведение ще бъде затворено, тъй като са неизпълними исканията на ЕТ „АНРИ-64-Андрей Кехайов“ в този вид“, подчертава шефката на лечебното заведение.