Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Болницата в Смолян е с 32 000 лв. печалба

Болницата в Смолян за поредна година е на плюс. Финансовата 2016 г. ръководството й отчита печалба от 32 000 лева. В консолидирания финансов отчет – тоест в отчета на МБАЛ и едноличното й дъщерно дружество „ДКЦ – Смолян“, печалбата е 42 000 лева.

Това става ясно от публикуван в Търговския регистър протокол на Общото събрание на акционерите, проведено на 30 май.

Медико-статистическите показатели на дружеството са стабилни. Средно-списъчният състав на дружеството е намален от 525 на 502 души. Средната работна заплата е увеличена от 815 на 875 лева. Намален е и средният престой от 5,12 на 4,92 дни при увеличаване на средния брой на леглата – от 280 на 315.

Текущите задължения на дружеството към края на миналата година са на стойност 1 060 000 лв., но от тях със срок на погасяване над 1 година са нула лева.

Общо приходите на МБАЛ за миналата година са на стойност почти 11 млн. лева. Най-голямата част – 10,1 млн. лева са приходи от дейност.  В раздел „други приходи“ са вписани 133 000 лв. От тях 49 000ева са приходи от безвъзмездно получена кръв, 3000 лв. – от издаване на медицински документи, 25 000 – от клинични изпитвания и стерилизация, 56 000 – от нощувки на придружители и др.

„Особено внимание следва да се отдели на липсата на просрочени задължения, което е заслуга на ръководния екип на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД“, е казал представителят на държавата по време на събранието.

Към настоящия момент държавата притежава 88,7% от акциите на болницата. Останалите 11,3% са разпределени между десетте общини в област Смолян.

Facebook Comments