Д-р Даниела Дариткова: Няма нужда да трупаме дивиденти от констатации, трябва да предлагаме решения

Няма нужда да се мъчим да трупаме дивиденти от констатации, които са ясни, трябва да предлагаме решения.

Това заяви днес депутатът от ГЕРБ и председател на Здравната комисия д-р Даниела Дариткова по време на дискусия за болничната помощ.

Две от предложенията, които депутатите приеха днес, са на ГЕРБ:

  1. Министърът на здравеопазването 2 пъти годишно през месеците юни и декември да предоставя на комисията по здравеопазване доклад за текущото финансово състояние на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ;
  2. В срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването да представи информация на комисията по здравеопазване относно готовността за въвеждане на единни стандарти за управление на държавните и общинските лечебни заведения и за изготвяне на нормативно утвърдени механизми за контрол по тяхното управление.

ГЕРБ подкрепи и две предложения на ДПС, като ги прецизира редакционно, и те влязоха в общия проект за решение.

Първо, в срок до 2 години министърът на здравеопазването да извърши необходимите действия за въвеждане на единна здравна информационна система с цел постигане на прозрачност, контрол и ефективно разходване на средствата в системата на здравеопазването.

И второ, в срок до 31 декември 2017 г. министърът на здравеопазването да представи на комисията по здравеопазването на НС концепция за осигуряване и развитие на медицинските специалисти в системата на здравеопазването.

Д-р Дариткова аргументира подкрепата на ГЕРБ за тези предложения по следния начин:

„Ние подкрепяме проекта за решение на колегите от ДПС, защото то е в синхрон с програмата за управление, която сме написали. Ключов приоритет в нея е изграждането на единна национална здравна информационна система. В ход е реализация на проект за изграждането на такава система по ОП „Добро управление“. И срокът за реализация на този проект съответства на проекта за решение, което са ни предложили колегите от ДПС – тоест, до 31 декември 2018 г. ние трябва да изградим елементите на тази система.

Кадровото обезпечаване на системата е от ключово значение. Затова ние подкрепяме и второто предложение. И смятаме, че трябва да изградим стратегия за запазване на кадрите в България, които определят профила на българската здравна система“.

Председателят на здравната комисия остро се противопостави на опитите на опозицията в лицето на БСП да се говори общо за проблемите в здравеопазването, които на всички са добре познати, без се познава нормативната уредба и без да се предлагат адекватни решения.

„Констатациите за сектор здравеопазване всеки ги е направил в предизборната си кампания. Предложил е решения в програмите, с които сме се старали да спечелим доверието на българските избиратели. Само че ролите вече са разпределени. Аз призовавам за консенсус и конструктивизъм от страна на опозицията, особено за такива важни сектори като здравеопазване, но все пак ние трябва да познаваме нормативната уредба и процедурните правила“, поясни тя.

Според д-р Дариткова ситуацията в здравеопазването не е революционна и революционен план не е полезен за страната. „Управлението е стабилно. Ние ще търсим добрите решения за българското здравеопазване и аз апелирам разумните хора да ни подкрепят“, посочи председателят на Здравната комисия.

Тя подчерта, че депутатите в Народното събрание не решават конкретни проблеми, които изпълнителната власт трябва да реши. Изтъкна, че представлява област Смолян, в която болницата е в добро финансово състояние.

Facebook Comments