ЗдравеРегиона

Д-р Людмил Личев спечели още един шефски мандат в МБАЛ Златоград

След проведен конкурс и решение на Общинския съвет Златоград кметът на Златоград Мирослав Янчев подписа договор с д-р Людмил Личев. С него му се възлага управлението на многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Асен Шопов“.

„Удовлетворен съм, че в програмата за управление на д-р Личев се предвижда въвеждане на допълнителни мерки за енергийна ефективност, с които да се намалят разходите за издръжка, включително за отопление на сградата. Убеден съм, че управлението на общинската болница следва да е дейност на общи усилия между местната власт, общински съвет и инициативата на управителя. През годините като кмет на Община Златоград винаги съм отстоявал позицията, че МБАЛ “проф. д-р Асен Шопов” – Златоград, трябва да бъде модерно лечебно заведение, което да осигурява нуждите на населението“, посочва градоначалникът.

Той допълва, че е подменена дограмата на болницата, с изключение на избените помещения, изграден е паркинг, закупена е модерна медицинска апаратура, благоустроени са стълбища, ремонтиран е покривът, вътрешни помещения в болницата. Отделно от това са изпълнени СМР на поликлиниката, закупен е специализиран автомобил – линейка.

„Пожелавам на д-р Личев инициативност, решителност и категоричност във вземането и отстояването на решения, мисъл, подчинена на интересите на пациента и качественото здравеопазване, както и баланс и диалогичност в комуникацията с институциите и работещите в лечебното заведение“, посочи още Мирослав Янчев.

Припомняме, че д-р Личев е начело на общинската болница от февруари 2008 г. насам, с прекъсване от близо четири години – между 2012 и 2016 г., когато управител е д-р Ерол Чинар.

error: Защитено Съдържание!