Дело за липсващи преференции тръгва в Административния съд

В Административния съд на Смолян е образувано дело по Изборния кодекс с правно основание чл. 459 и сл. от Изборния кодекс.

Жалбата е подадена от Андриян Петров – кандидат за общински съветник от ГЕРБ. То касае касае решението на Общинската избирателна комисия, с което е определен изборът на общински съветници и по-точно в частта му за броя преференции, които всеки кандидат е получил. Неговото оплакване, че в секцията, в която той и семейството му са гласували, няма отразена нито една преференция за него и счита, че това не отговаря на действителното фактическо положение.

Петров е гласувал в Спортната зала заедно със съпругата си и тримата им сина, но нито една преференция не била отразена в протокола.

Предстои делото да бъде насрочено.

Припомняме, че съгласно нормата на чл. 459, ал. 5 от Избирателния кодекс, съдът насрочва делото в 7-дневен срок от получаване на жалбата, като разглеждането й не спира изпълнението на решението, освен ако съдът не постанови друго.

Facebook Comments