„Ден на отворените врати“ в ОД на МВР – Смолян, беше организиран за студенти от Филиала на ВСУ „Черноризец  Храбър“

Студенти от магистърската програма  „Съдебни  криминалистически експертизи“ във Филиала на ВСУ посетиха ОД на МВР – Смолян, по случай 60-годишния юбилей на институцията. Присъстваха и изявени преподаватели от Филиала, както и ръководителят на магистърската програма проф.д.ю.н. Йонко Кунчев.

Посрещане на студентите беше организирано от директора на ОД на МВР ст. комисар Николай Димов. Той им представи  информация, свързана с създаването на институцията, която води началото си отпреди 140 години, както и структурата и дейността й към днешна дата.

Ст. комисар Николай Димов посочи, че основната функция на МВР е да гарантира конституционно установения ред в страната, защита на правата, свободите и имуществото на гражданите.

„Съвсем целенасочено съм подготвил програмата на вашето посещение – освен  да добиете представа за дейността на ОД на МВР в Смолян, като част от структурата на МВР, исках да получите знания и да видите детайли от това, което учите. Затова колегите от експертно- криминалистическата дейност са тук“, отбеляза той.

Предвид специалността, която студентите изучават, той им обясни какви са най-важните процесуално-следствени действия при възникване на престъпление.

„А оглед на местопрестъпление без участие на експертно-криминалистическа група е немислимо и невъзможно. От качествения оглед зависи по-нататъшната работа и почти във всички случаи зависи разкриването на престъплението. Не направим ли качествен оглед престъплението няма как да се разкрие в почти 100% от случаите“, подчерта старши-комисарят.

Експертите показаха оборудването на автомобила, предназначен за „Криминалистическа лаборатория“.

Студентите видяха помещението за прием на граждани, пострадали от престъпления. Посетиха оперативния център, помещенията на експертите криминалисти, където видяха реално как се проучват следи, идентификационната АФИС-система, циан-акрилатната камера, която е за проявяване на обекти/следи и др.

Особен интерес предизвика оперативната зала, където се получават и обработват сигнали на граждани, подадени на телефон 112.

Ст. комисар Димов отбеляза, че освен всички монитори, постоянно има включен телевизор, който работи на националните новинарски програми, за да следят събитията в национален и международен мащаб. „Тук се получават всички сигнали и оттук се вземат решения за изпращане на полицейски и други екипи“, отбеляза директорът на полицията.

Той разказа как работи националната система за спешни повиквания, която за Южна България е позиционирана в Кърджали. В присъствие на учащите се бе проведен тест на спешно повикване. Студенти забелязаха, че се бави реакцията повече от минута, на което им бе обяснено, че тъй като това е тест, приоритетно за работещите в системата е да реагират на истински спешните повиквания, а след това да проведат теста.

„Най-често взаимодействаме със Спешна помощ. Дори за падналия човек на улицата ние трябва да изясним дали не е блъснат, дали не е жертва на ПТП, нападение и т.н.“, подчерта ст. комисар Димов. И уточни, че годишно полицията в Смолян получава 9 000 сигнала, а в Спешна помощ са 30 000.

„При нас пристигат всякакви сигнали. Като се започне от „Реката е червена, защо е червена?“, мине се през „На пътното платно има коне“, „Самолет лети ниско над града“, което е проблем, до наистина сериозните сигнали“ – отбеляза дежурният.

Ст. комисар Димов показа действащото видеонаблюдение в сградата на полицията и около нея. Каза, че предстои да се изгради видеонаблюдение и в град Смолян, което по думите му е изключително скъпо изпълнение, но това води до повишаване сигурността на гражданите.

По време на втората лекция директорът на полицията изтъкна, че основен инструмент за противодействие на престъпността е превенцията – да не се стига до престъпления, защото е по-евтино и по-добро за обществото.

„Ние имаме една от най-ниските престъпности в страната, а 3 г. сме дирекцията с най-висока разкриваемост за чест на колегите. Престъпността не е между проблемите на област Смолян. Мога да кажа, че е в приемливи за обществото граници. Тук нямаме характерните за други части на страната набези – цели села се опустошават, домове се разрушават. Въпреки огромната миграция на населението във вътрешността на страната и чужбина и оставени призрачни населени места с по пет-шест светещи вечер къщи, успяваме да запазим имуществото на тези хора. Работим в изключително добри партньорски взаимоотношения с всички държавни структури – правоохранителни, правозащитни, местното самоуправление“, подчерта той.

По думите му Смолян е мястото, където ако си оставите автомобила незаключен, вероятността да си го намерите с всичко вътре е най-голяма.

Проф. Кунчев прояви интерес относно антикриминогенните фактори, които допринасят за ниското ниво на престъпност в региона, окачествено от него  като „много интересен феномен“. Той допълни, че извън всякакво съмнение е добрата работа на полицията, защото се вижда една малка, но много добре организирана дирекция.

Ст. комисар Димов отговори, че нито една институция и държавен орган не е в състояние да се справи с какъвто и да е проблем самостоятелно.

„В област Смолян действат много фактори комплексно, за да е ниска криминалната активност на населението. Тук в голяма степен са запазени чисто семейните ценности, които,  за съжаление, в по-големите градове се считат за архаични“, посочи директорът на ОД на МВР.

До думите му държавата няма как да изгради толкова много затвори, няма как да струпа и още повече полиция.

Директорът на полицията изтъкна и заслугите на другата част от системата – правораздаването.

„Когато се разкрие дадено престъпление, хората в област Смолян  не са анонимни като в големите градове. Те виждат, че по подадения сигнал някой реагира. Това повишава доверието. Сравнително бързото разкриване и бързото правосъдие в нашата област са решаващи. Не на последно място са местните медии. Ние работим в изключително добро партньорство с тях. Дава се гласност и по този начин хората се извеждат от анонимност. Знае се, че полицията е хванала човека Х, който е направил даденото престъпление.  Когато това се знае и се огласи от медиите, това има възпиращ ефект“, обясни старши комисарят.

Той подчерта, че сигурността никъде в света не е даденост.