Девин и Доспат стават партньори в патронажната грижа

Девин и Доспат станаха партньори в осигуряването на патронажна грижа за болни и възрастни. Това става ясно от съобщение на девинския кмет Красимир Даскалов.

Вчера в Министерството на труда и социалната политика той е подписал договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Девин и Община Доспат“.
Проектът е на стойност 181 951 лв. От тях по линия на Европейския социален фонд са обезпечени 154 658 лв.
„По проекта ще бъдат предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги на хора с увреждания и възрастни лица над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. За нуждите на реализацията на проекта ще бъдат закупени два автомобила – по един за всяка община. Водеща по проекта е община Девин, а община Доспат е партньор. По този начин още веднъж показваме социалната ангажираност на общинското ръководство към нашите по-възрастни съграждани и хората в неравностойно положение“, написа Даскалов в профила си във фейсбук.

Facebook Comments