Девин, Мадан и Борино спечелиха проекти за безработни

Общините Девин, Мадан и Борино спечелиха проекти по оперативната програма  „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР). Днес  управляващият орган на оперативната програма  публикува решение за одобряване на доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти по линия на „Активно включване“.

По тази линия Девин ще получи  390 601 лв., Мадан – 391 165 лв., а Борино – 370 279 лв.

Всички кандидати ще бъдат уведомени писмено за резултатите от оценката. Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент в срок от 10 дни от уведомяването, сочат от ОП РЧР.

След приключване на договарянето с титулярите от списъка и при остатъчен финансов ресурс може да бъдат поканени да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент и кандидатите, чийто проектни предложения са включени в списъка с резерви по реда на тяхното класиране.

Facebook Comments