Девин подарява 40 дка на ЮЦДП да прави път за Мугла

40 декара общински имоти подарява Девин на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян с решение на местния парламент. Имотите са нужни на горското, за да възстанови разрушения път към Мугла откъм Девин, Гьоврен и Триград, за да добиват дървесина там.

Мугла до 1983 г. е било село към Девинска община и вече 43 години е към община Смолян. Оттогава другият път не се поддържа. А на практика от около 20 години по него не може да се мине, защото има поредица от разрушени мостове. В горските територии – части от землището на Мугла, Триград и Гьоврен, също от този период не са извършвани лесовъдски мероприятия.  

„Ако този път не може да се предостави на някой, който има възможност да го от ремонтира и рехабилитира и да го направи във възможности да се използва, той ще остане така още 20 г.“, заявява кметът Красимир Даскалов пред съветниците. Той е обяснил, че другата част от пътя, която не е държавна собственост, се намира на територията на община Смолян.  
Първоначалното намерение на местния парламент в Девин било не да дарят, а да продадат имотите на ЮЦДП за 20 000 лева, но част от съветниците се възпротивили на предложението да се изкарат пари от това разпореждане, тъй като ако се тръгне на пазарлък, пътят може да си остане недостъпен и в следващите 20 г.

Подобно искане от държавното горско предприятие е отправено и към община Смолян, защото част от площите по пътя след Мугла са нейна собственост.

Според съветника Велизар Шанов, който е от Гьоврен, ако пътят стане проходим, това ще допринесе особено много за развитие на туризма в този район. В близост до селото е защитената местност „Казаните“, „Чаирите“ в Триград, обезлюденото селище, наречено „Кралство Чамла“ и заличеното село Мугленски Касък.

Facebook Comments