В бюджет `2017 има 540 000 лв. за обсерваторията на Рожен

540 000 лева ще бъдат отпуснати за Националната астрономическа обсерваторията – Рожен. Средствата са допълнителни към основния й бюджет и са предназначени за ремонт на двуметровия телескоп, огледалото и камерите към него.

Парите са осигурени с постановление №374 на Министерския съвет, което е публикувано в Държавен вестник брой 104 от 29 декември, съобщиха от областната администрация. Те се предоставят на Института по астрономия към БАН чрез бюджета на МОН.

Инициативата за допълнителния трансфер е на областния управител Недялко Славов. На заседание на  Регионалния съвет за развитие на Южен централен район, проведено в Хисаря на 09 и 10 септември 2016 г., по негова идея в дневния ред на форума беше включена точка „Актуални въпроси за развитието на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“.

Тогава той изрази становище, че НАО „Рожен“ е ключов научен институт, който провежда научни изследвания в различни сфери, включително и свързани с глобалните екологични промени. Изследванията са с високо качество и звеното има много голям авторитет в международен план. НАО „Рожен“ е атрактивна и като туристическа дестинация. Дейността на обсерваторията и персонала са поставени на изпитание, поради недостиг на финансови средства.

Областният управител е посочил също, че състоянието на дълготрайните материални активи и най-вече на телескопите е окаяно. Необходими са спешни мерки за подобряване на материално-техническата база. Неговото предложение е да се осигури целево финансиране и за обновяване на сградния фонд.

Регионалният съвет за развитие на Южен централен район подкрепи неговите искания за финансови средства по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ или от други финансови източници.

Впоследствие е била проведена среща във финансовото министерство, на която е защитен първоначален транш от  540 000 лв. целеви за НАО „Рожен”, включени в  проектобюджета за 2017 г.

„Аз работя от 20 години в обсерваторията и за първи път се случва да имаме толкова добра комуникация с областната управа в Смолян. И всички тези добри взаимоотношения явно показват и добър резултат“, заяви още през месец октомври д-р Никола Петров – зам.-директор на обсерваторията. Той благодари също на директора на Областното пътно управление Костадинка Миланова (на снимката – до него вляво), защото през последната година и половина намесата им била навременна при затрудненията в зимния период. „Както е известно обсерваторията на е разположена на 1750 м надморска височина, на около 25 км от гр. Смолян. Имало е много години, в които тези взаимоотношения са липсвали. Надявам се, че това ще продължи и се надявам да има изпълнение по тези хубави мерки, които взимате“, допълни д-р Петров.

Facebook Comments