Девин спечели два проекта – за улица в града и спортна площадка в Настан

За спечелени два проекта с европейско финансиране съобщи кметът на Девин Красимир Даскалов.

Вчера той е подписал с Държавен фонд „Земеделие“ договори отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Тя се предоставя по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Двата проекта са обезпечени със 100% безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, което е демонстрация на европейската солидарност, посочи градоначалникът.

Община Девин изготви и кандидатства с проект за реконструкция на ул. “Гимназиална“ в отсечката до моста за гробищния парк, чиято стойност е 927 798 лв.

Вторият проект е за изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в кв. Настан на стойност 96 862 лв.

„Това става факт само няколко дни преди изключително важните избори за Европарламент и идва да ни покаже колко важно е Правителството ни да е добре приемано в Европейския съюз. За наша радост, благодарение на добрата работа на екипа от специалисти и експерти от общинска администрация, и двата ни проекта бяха одобрени“, написа в профила си кметът.

Facebook Comments