ДНА-то в Смолян ще стане общежитие за военни

Домът на народната армия (ДНА-то – както е известна сградата за смолянчани) ще бъде превърнат в общежитие за военни. Това става ясно от обявена обществена поръчка на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ на Министерството на отбраната. Тя е с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект за промяна на предназначението на част от сградата на Военен клуб – гр. Смолян във военно общежитие“.

Сградата е построена през 1977 година и представлява културен институт към армията и хотел. Тя е на четири етажа, състои се от седем тела със застроена площ 2775 квадратни метра. Теренът  – застроен и незастроен е с обща площ 5625 кв. м.

На втория етаж имаше 14 хотелски стаи, на третия – 8, на четвъртия – 9.

През декември 2006 г. след изготвен инвестиционен проект за вътрешно преустройство и реконструкция на административната и хотелската част чистата площ на хотелските стаи е намалена за сметка на новоизградени бани. Новообразувани са 26 стаи – всяка със собствен санитарен възел и 5 апартамента. Площта на стаите варира между 8,87 и 10,91 квадрата.

Сега се планира да бъде изготвен инвестиционен проект от лицензирани проектанти, за да се промени предназначението на предвидената част от сградата, като поръчката е на стойност до 29 000 лева без ДДС.

Предназначението на хотелската част от сградата ще се промени за площ от 2484 квадратни метра, за да се превърнат те във военно общежитие за задоволяване на жилищните нужди на военнослужещите и цивилните служители от Министерство на отбраната в Смолян.