Близо 14 млн. лв. получиха земеделските  стопани от област Смолян

Земеделските стопани от област Смолян получиха близо 14 млн. лв. субсидии за площи и животни, заявени от тях през изминалата кампания по директни плащания`2019, съобщи Денислав Костов  – шеф на областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Плащанията към земеделския сектор е започна още октомври месец миналата година, а до края на месец юни тази година са изплатени и последните средства за кампанията.

„Заявени са общо 32 521 броя животни от които 28 180 са дребни преживни животни, 4325 са говедата, а имаме и 16 броя биволи за подпомагане. Общата сума, изплатена на животновъдите от областта, е близо 4 млн. лв.

Растениевъдството пък от своя страна е получило за предходната кампания по директни плащания на площ сума в размер на близо 7.5 млн. лв. Най-много бенефициенти – 2729,  са получили сумата от 2.5 млн. лв. по схемата за необлагодетелствани и планински райони /НР1/, следвана от схемата за единно плащане на площ /СЕПП/, където изплатената сума е 1.9 млн. лв.“, допълват от ДФЗ.

Дребните земеделски стопани, които са заявили съответната схема от областта, са 565 на брой и тяхната субсидия е в размер на 300 000 лв.  Средствата, изплатени на земеделците за поддържане на териториите в зоните на „Натура 2000“, са 285 985лв.

Статистиката също така показва, че само 60 картофопроизводители от областта са получили субсидия в размер на 81 000 лева.  Относно биологичното растениевъдство има 4-ма земеделски стопани, които  са получили 10 679 лв. за поддържаната от тях по биологичен начин земя. Биоживотновъдите са двама, а биопчеларите – трима, с обща субсидия от 20 000 лв.

По схемата за национални плащания за тютюн, който е отглеждан и продаван през референтен период 2007-2009г., на 1874 човека от област Смолян е изплатена сумата от 2.5 млн. лв.

През настоящата кампания за директни плащания на площ са приети и обработени 4204 заявления на земеделски стопани от област Смолян. След извършване на допълнителни административни и теренни проверки на заявленията през есента ще започнат плащанията и по тях. Амбицията е тази година плащанията да започнат по-рано от обикновено.

В областната дирекция на ДФЗ в Смолян към момента се обработват и допълнително 13 проекта на млади фермери, 112 проекта  по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малките стопанства“ , 27 проекта по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“, 25 проекта по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии в лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“.

Завърши подписването на 19 договора за безвъзмездна финансова помощ по „Националната програма пчеларство 20202-2022“.