До края на седмицата става ясно кой ще строи новия ГКПП Рудозем – Ксанти

Комисията по разглеждане и оценяване на постъпилите оферти за изграждане на ГКПП Рудозем – Ксанти завърши своята работа. Представен ми е доклад и до края на седмицата вероятно ще бъде публикувано решението за избран изпълнител и ако няма обжалване, смятам, че строителството ще започне през настоящия строителен сезон. Това съобщи областният управител на Смолян Недялко Славов по време на гражданския диалог „Европа в нашия дом“.

Припомняме, че прогнозната стойност на обекта е 14,5 млн. лв. без ДДС и той е от стратегическо значение за областта.

Във форума взеха участие министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, депутатите д-р Даниела Дариткова и д-р Красимир Събев, кметът на Смолян Николай Мелемов.

„Първата ми среща в МРРБ, която имаше връзка и темата беше Смолян, беше с този екип. Повярвайте ми, много са упорити, много искащи, много настояващи, нетърпящи възражения. Когато има работещи хора като колегите до мен, тогава се случват нещата. Искам да ви кажа, че област Смолян е една от отличниците не само по изпълнение на инфраструктурни проекти. А тук имаме и първия бенефициент по ОП „Околна среда“ в България – „ВиК“ ЕООД в Смолян“, отбеляза регионалният министър.

Д-р Дариткова подчерта, че европейските програми имат пряка връзка и със здравеопазването, защото има вече реализиран проект в областната болница за над 8 млн. лв. и в общинската болница на Златоград за 4 млн. лв.

„В настоящия програмен период един от ключовите проекти е за модернизация на спешната помощ, който е на стойност 163 млн. лв. Има обявена поръчка за линейки и се надявам скоро да се доставят и високопроходими автомобили, част от които са за нашия регион. Впоследствие очаквам в Смолян да имаме във всички филиали на областта едни модерни спешни отделения, които да допринесат за здравето на населението“, посочи тя.

„От работата ми като кмет смея да твърдя, че 80% от взаимодействието ми с правителството минава през МРРБ. Такава е спецификата на нашата област и на нашата община – основните ни проблеми ги решаваме в МРРБ. В оперативната ни работа има много добро сътрудничество. Надявам се, че това се вижда от нашите съграждани. Чрез тази среща се дава възможност за диалог между фирмите и нашите съграждани непосредствено да поставят всички въпроси от нашето ежедневие“, каза при откриването на форума Мелемов.

Той допълни, че в Смолянска община се изпълняват проекти по ОП „Региони в растеж“ на стойност 21 млн. лв. Средствата са предназначени за ремонт на улици в жилищни комплекси, за надлези, обновяване на училищни дворове, изграждане на спортна зала, саниране на блокове, изграждане на социални жилища, дневен дом за възрастни хора с деменция, за рехабилитация на планетариума и др.

„Сами разбирате, че за община като Смолян такъв голям ресурс не е бил разпределян за по-кратък период. Постарахме се средствата да бъдат насочени за важни обекти, които ще подобрят живота на хората“, заяви Мелемов.

Министър Аврамова информира за хода на проектите по европейски програми, които се осъществяват в Смолян и ключовите за България.

Тя маркира няколко приоритетни за областта проекта: обходен път на Чепеларе, изграждане на тунел по пътя Смолян-Средногорци-Рудозем, за да се преодолее остра крива с наклон 30 градуса, рехабилитация на пътя Рудозем – Смолян, рехабилитация на 22 км от пътя Рудозем-Златоград-Бенковски.

„Необходима е също рехабилитация на 36 км от пътя Гоце Делчев – Доспат – Борино-Девин. По отношение на обходния път на Чепеларе АПИ ще заложи в инвестиционната си програма обекта при осигурени финансови средства – около 17 млн. лв. ще ни струва по предварителни разчети“, посочи тя.

Тя отчете, че в региона се изпълняват 28 проекта на обща стойност 92 млн. лв. по ОПРР, а по ТГС Гърция – България има 16 проекта с общ бюджет над 6,7 млн. евро.

„ВиК – Смолян, с голямо удоволствие го казвам, защото дружеството изпълнява пилотен проект. На 13 февруари беше подписан договора между МРРБ и „ВиК“ ЕООД за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС за регионален инвестиционен ВиК-проект на  обща стойност 91,3 млн. лв., а безвъзмездната помощ е малко над 68 млн. лв. Дейностите включват рехабилитация на ПСОВ, ще бъдат изградени 14 км водопроводи, 19 км канализация. Операторът трябва да инвестира 13,5 млн. лв. Но най-голямата инвестиция във водната инфраструктура в областта е язовир „Пловдивци“ и ПСПВ към него на стойност 47,4 млн. лв. Той е първият подобен от над 30 години в България. Язовирът ще водоснабдява селата от общините Рудозем и Мадан с приблизително население около 40 000 души“, добави министър Аврамова.

Тя уточни, че общо за областта има договори за енергийно обновяване на 55 жилищни сгради, чиято стойност е 48,3 млн. лв. и всички сгради са въведени в експлоатация.

Facebook Comments