Домът за сираци в Широка лъка става Център за работа с деца на улицата

Домът за деца, лишени от родителска грижа, в Широка лъка се закрива и на негово място се разкрива иновативната услуга Център за работа с деца на улицата. Това реши местният парламент в Смолян на последното си заседание.

Домът „Катя Ванчева“ е специализирана институция за деца в риск. Открит е през 1968 година, като към момента капацитетът му е 15 деца от 7 до 14 години.

Той предоставя седмична грижа. За отглеждането и възпитанието на децата се грижи екип от 10 човека. Децата ползват психологични, социални и логопедични услуги от Центъра за обществена подкрепа в Смолян.

Основната цел на приетата националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ е да гарантира правото на отглеждане на децата в семейна среда и достъпът до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности. Процесът по деинституционализация започна през 2009 г. и до края на тази година предстои извеждане на всички деца от институции. Общо 137 институции се закриват в период от 15 години.

Занапред няма да се допуска настаняването и отглеждането на деца до 3 години в резидентна грижа от всякакъв тип.

Иновативната услуга, която разкрива община Смолян (седмична грижа), е с капацитет 20 деца. Нейната цел е да предотврати ранното отпадане от училищната система, неглижирането на здравето и социалната изолация на деца и младежи в риск от трайно или частично попадане на улицата. А също така да се изгради сигурна и стабилна семейна среда, да се укрепят взаимоотношенията между деца и родителите им, да се стимулира личностното, физическото и душевното развитие на децата, съобразно възрастта и интересите им.

Чрез нея ще се предоставят комплекс от здравни, социални и образователни услуги, насочени към децата и техните семейства. Целевата група са деца от 4 до 14 години, техните семейства и близкото им обкръжение от маргинализирани или други общности, които са идентифицирани като деца в риск за отпадане от образователната система и социално неглижиране.

Центърът ще е в непосредствена близост до ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и детската градина „Детелина“ в Широка лъка, а на малчуганите ще се осигурят възможности и за извънкласни занимания.

Снимка: Катя Константинова

Facebook Comments