Съдът в Смолян: Не са дискриминационни условията за навършени 18 г. и средно образование при помощите за новородени

Разпоредбите, с които, за да се отпуснат помощи от по 500 лв. за новородено в Смолянска община, се изискват навършени 18 години и средно образование, не са дискриминационни. Това е изводът от решението на Смолянския административен съд по протест на Окръжната прокуратура.

Припомняме, че правилата бяха приети от Общинския съвет в Смолян на 30-ти май миналата година. (Може да ги прочетете ТУК)

Нормата на чл. 3, т.2 от Правилата въвежда като условие за отпускане на еднократен стимул родителят/ите на новороденото/осиновеното дете да имат навършени 18 години към датата на раждането/осиновяването, а пък тази на чл. 3, т.5 въвежда изискване към тях да имат завършено не по ниско от средно образование към датата на подаване на заявлението за отпускане на еднократен финансов стимул.

Според прокуратурата въведените изисквания за образователен ценз и възраст противоречат на чл. 6, ал. 2 от Конституцията и такова третиране представлява пряка дискриминация по смисъла на Закона за защита от дискриминация.

Според Окръжната прокуратура никъде в нормативен акт от по-висока степен не се уреждат обществени отношения, свързани с предоставяне на социални помощи при подобни условия.

Според защитника на местния парламент тези условия са подчинени на логиката, че до навършване на 18-годишна възраст те са непълнолетни. Изискването за образование според адвоката не е дискриминационно, а стимулиращо към нравствено израстване на нацията до определен ценз на образование.

Той е посочил, че противният подход би стимулирал раждането на деца от деца и правилата щяха да са в колизия със закони и подзаконови нормативни актове, действащи в страната ни и в ЕС.

В мотивите на правилата бе посочено, че се търси стимулиране на раждаемостта от родители, работещи в община Смолян, но и се търси промяна на други равнища- задържане на младежите в училище до получаване на средно образование, свързано с констатираната обезпокоителна тенденция на раждане на деца от непълнолетни майки.

Отхвърляйки протеста на Окръжната прокуратура, съдът сочи, че тези правила регламентират изплащането на определени финансови стимули, които не са задължителни за всички правни субекти.

„Не съществува правна норма от по-висок ранг, която да повелява, че на всяко живородено или осиновено дете се дължи заплащане на родителя на определена сума пари от съответната община. След като това е така, следва да се приеме, че с приетите правила ще се стимулира определено поведение, съответно условия, на които да отговарят родителите. Тези условия могат свободно да бъдат определени от стимулиращия орган в зависимост от целта, която се преследва. Достатъчно условие е тя да не е забранена от закона“, пише в мотивите.

Според съда след като Общинският съвет с тези правила си поставя за цел да задържи подрастващите в училище, което е изрично посочено в мотивите, няма пречка от въвеждане на селективни изисквания към тези, които биха могли да получат помощ.

Противоположното разбиране би означавало да се признаят права например за допълнително стимулиране на всички служители в една организация без оглед на техния принос, включително например и при наличие на дисциплинарно наказание.

Според съда двете цели – завършване на средно образование и раждане на деца след навършване на пълнолетие, не са обществено укорими. Напротив, реализирането им е обществено оправдано.

Решението на Административния съд подлежи на обжалване пред ВАС.

Facebook Comments