Довършиха 36-те километра между Кричим и Девин

С издаването на разрешенията за ползване завърши рехабилитацията и реконструкцията на над 36 км от третокласния път Кричим – Михалково – Смолян, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Проектите – лот 22 и лот 23, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се съфинансират от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Инвестицията е за над 52 млн. лв. Рехабилитираните участъци са между Кричим и Девин.

Лот 22 започва от кръстовището за стената на яз. „Цанков камък“ при Михалково и преминава покрай язовир „Въча“. Участъкът, с дължина 21,1 км е с нова пътна настилка, подобрено отводняване, маркировка, пътни знаци и ограничителни системи. Ремонтиран е и мостът над река Чурековска в село Михалково.

Тунел по пътя Кричим – Девин

По проекта са изградени подпорни стени с различна височина от 1,5 до 3 метра. В участъци от пътя са монтирани високоякостни мрежи за предотвратяване свличането на камъни и земни маси.

В лот 23 е отсечката от изхода на Кричим до яз. „Въча“, която е 15,29 км. И в тази отсечка са изградени подпорни и укрепителни стени с различна височина, а откосите са укрепени с високоякостни мрежи.

Ремонтирани са 4 големи мостови съоръжения и тунела „Кричим” с дължина 130 метра Тунелът е изграден през 1963 г., като от тогава досега не е ремонтиран. Съоръжението е с нова хидроизолационна и дренажна система, пътна настилка, тротоари, енергоефективна осветителна система и др.

Изпълнител на лот 22 е „ИСА 2000“ ЕООД. Договорът им е 29 425 765.74 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД. Техният договор е за 592 200 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД и е за 12 834 лв. с ДДС.

Част от пътя Кричим – Девин

Общата стойност на Лот 22 „Път III-866 Михалково – Граница ОПУ Смолян от км 66+857 до км 88+050, с обща дължина 21.193 км, област Смолян“ е 30 536 739,74 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% – 25 956 228,78 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 4 580 510,96 лв. с ДДС.

Строително-монтажните работи на лот 23 са изпълнени от „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ“ АД, а подизпълнител е „ИСА 2000“ ЕООД. Стойността на договора е 22 777 396,14 лв. с ДДС. Строителният надзор е на „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД. Договорът им е за 436 800 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Илия Бурда” ЕООД. Техният договор е за 9 258 лв. с ДДС.

Общата стойност на Лот 23 „Път III-866 Граница ОПУ Пловдив – Кричим от км 88+050 до км 103+341, с обща дължина 15.291 км, Област Пловдив и Област Смолян“, е 23 639 706.14 лв. Финансирането от Европейския съюз е 85% – 20 093 750.22 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 3 545 955.92 лв. с ДДС.