„Дюлгер“ ще модернизира гимназията по икономика в Смолян

Местната фирма „Дюлгер“ ООД поема проектирането, авторския надзор и строително-монтажните работи за модернизация на Професионалната гимназия по икономика в Смолян. Договорът й с Министерството на образованието е на стойност 1 049 220 лв. с ДДС.

Това е част проекта за модернизация на 101 професионални гимназии в системата на МОН, одобрени за финансиране по ОП „Региони в растеж“.

Инженеринговата поръчка за обновление на 101 професионални гимназии бе открита от МОН през септември месец 2017 година, като за изпълнението й са предвидени над 100 млн. лв. с ДДС.

Гимназиите от всички 28 области в страната са разделени в 46 обособени позиции и всеки имаше право да кандидатства за не повече от две.

Предвижда се да бъдат ремонтирани учебни корпуси и работилници, да бъдат санирани сградите, да се подменят отоплителни, ВиК и електро-инсталации.

Инвестицията включва също ремонт на спортни площадки, дворни пространства и др. Във всички гимназии ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания.

Кандидатите да изпълнят поръчката в Смолян са били шестима. Освен „Дюлгер“ оферти са подали също фирмите „Кристех 84“ ЕООД, „Билдком БГ“ ЕООД, „Хидрострой“ АД, „Протектор БГ“ ЕООД и консорциум „Ефективност“ с участници „Красин ООД и „К-Проект“ ЕООД.

Facebook Comments