Новият воден цикъл на Смолян реално ще струва 87,5 млн. лева

Вторият воден цикъл на Смолян ще е на обща реална стойност над 87,6 млн. лева с ДДС. Това става ясно след като се финализираха процедурите за възлагане на всички поръчки, касаещи ремонт на ВиК-инфраструктурата в областния град.

Вече са известни и всички изпълнители, с които предстои да се подпишат договори, тъй като решенията за избор на управителя на „ВиК“ ЕООД инж. Мариян Николов не са обжалвани, а сроковете са изтекли.

Последно станаха ясни резултатите от процедурата, проведена по договорните условия на Жълт Фидик – за проектиране, строителство и авторски надзор. Тя е разделена на две обособени позиции.

Консорциум „Смоляни – Конструкт“ спечели първата от тях – за реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК-мрежа в Смолян, за която има изработен идеен проект. Офертата на обединението с участници „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД и „АР СИ Дизайн“ ЕООД  е 37 547 280 лв. с ДДС. „Смоляни – Конструкт“ е единственият участник, стигнал до финалната права по тази позиция.

Втората позиция  е за „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор“. Тя е спечелена от фирма „ИСА 2000“ ЕООД на Юлиян Инджов с оферта от  18 036 000 с ДДС. При нея има класиран и на второ място участник – ДЗЗД „Аква Билд Смолян“, с 60 000 лева по-висока цена.

По-рано, през ноември месец „ВиК“ ЕООД финализира другата процедура – само за строителство по „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян съгласно договорните условия на Фидик – червена книга“.

Поръчката бе спечелена с оферта на стойност 27 млн. лв. с ДДС от консорциум „Пашмакли“ (с участници „Автомагистрали Хемус“ АД, „Променергомонтаж“ АД и „Автомагистрали Черно море“ АД). 

Единствен кандидат да изпълни инженеринговата поръчка за модернизация на пречиствателните станции за питейни води „Хубча“ и „Превала“ е бил консорциум „Еко Бизнес“ (с участници „Еко Традекс Груп“ АД и „Бизнес адванс тийм“ ЕООД). Неговата оферта е 702 600 лева с ДДС.

Унгарско-българско обединение ще изпълни инженеринга за доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян. Офертата на консорциум „Кристална вода Смолян“ (с участници „Обонато Билд“ ЕООД и „ПУРЕКО Кьорнезетведелми еш Газдашаги Солгалтато Корлатолт Фелельошегю Таршашаг“ ООД – Унгария“) е за  528 685 лв. с ДДС.

По договор за 757 770 лв. с ДДС Обединение „Геотех Смолян“ (с членове „Геоексперт България“ ЕООД, „Строй тех надзор“ ЕООД и „Електра консулт“ ЕООД ще изпълнят функциите на инженер по ФИДИК – Червена книга.

Строителният надзор по правилата на Жълтия Фидик е разделен на четири обособени позиции. Трите от тях, на обща стойност 1 244 520 лв. с ДДС, са спечелени от ДЗЗД „Интернорм“ (с участници „Интерпроконсулт“ ЕООД и „Стройнорм“ ЕООД) с оферти за общо 984 300 лв. без ДДС.

ДЗЗД „Смолян консулт“(участници „Строл-1000“ АД, „Експерт Дисижънс“ ООД и „Ню Дайрекшънс“ ООД) спечели една от тях с оферта за 543 600 лева. с ДДС.

Консорциумът „Стедж Ей Ай“ спечели поръчката за внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери за управление на водоснабдителна и канализационна техническа инфраструктура. Договорът на обединението е подписан в края на октомври и е за 1 076 280 лв. с ДДС.

На първо място да осъществява дейностите по информация и комуникация е класирана фирмата „Европрограмконсулт“ ЕООД, чиято оферта е за 70 700 лв с ДДС. Предложението на ЕТ „Рекламна агенция АБ – Анелия Минкова“ да направи дизайн, изработка и доставка на рекламни печатни материали е за 9480 лв. с ДДС.  

За 48 188 лв. с ДДС „Контракс – Смолян“ ще достави компютри и офис оборудване за нуждите на екипа за управление на проекта.

Интегрираният воден проект на агломерация Смолян на държавното водно дружество в Смолян е обезпечен със средства от Оперативна програма „Околна среда“. По него предстои да се подменят и изградят общо 22 км водопроводи и 46 км канализация в областния град.

По договора, подписан между управителя на „ВиК“ и ексминистър Нено Димов през февруари месец миналата година, общата стойност  на водния проект в Смолян възлиза на 91,3 млн. лв. с ДДС. Според изискванията на програмата обаче ДДС-то е ангажимент на бенефициера.

Facebook Comments