Евродепутатът Владимир Уручев: Трябва да спрем концентрацията на земя, това е ограбване

Европейският парламент прие доклад, отнасящ се до концентрацията на земята и улесняване на достъпа до земя. Докладът се породи от наблюдаваната в много европейски страни, особено в последно присъединените към ЕС, концентрация на земя. Това е изкупуване на големи количества земя от фондове и инвеститори, които нямат нищо общо със земеделското стопанство, което граничи с термина „ограбване“ на земята. Това съобщава евродепутатът от Владимир Уручев във видео обръщение, разпространено днес в социалните мрежи.

Владимир Уручев е съдокладчик от групата на ГЕРБ/ЕНП, той е член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент.

По думите му докладът препоръчва на Европейската комисия да се заеме с този въпрос, тъй като данните, с които статистиката разполага, са много малко и ще трябва да се направи така, че тези данни да се обработват на европейско ниво. И когато те съберат и обработят в пълнота, ще се види дали проблемът е достатъчно голям, за да изисква европейско законодателство или  може да се реши с препоръки към отделните държави членки.

Сред мерки, които Уручев посочи, е създаването на обсерваторен орган към ЕК, който да събира информация и данни относно покупните цени и цените на арендите, както и пазарното поведение на собствениците и арендаторите.

„Ние настояваме в този доклад ЕК да разработи много точни критерии за това кое в националното законодателство е допустимо с оглед да не се нарушава европейското законодателство, най-вече в областта на свободата“, посочи той.  Според него тук се засяга най-вече свободата на движение на капитали. Уручев казва, че почти всички новопостъпили държавите членки са в нарушения и има процедури, започнати срещу тях. Те трябва да променят законодателството си, за да ги избегнат.

Другият голям въпрос, който се третира в доклада, е, че в селското стопанство застаряването е много сериозно. „На практика около 60-годишни са масово земеделските производители и е необходимо да навлязат млади хора. Докладът третира въпроса защо не могат младите хора да навлязат. Един от проблемите, разбира се, е достъпът до земя заради високите цени, заради невъзможността да се вземат кредити. Така че по този въпрос ЕК също ще трябва да вземе много сериозно отношение. И това трябва да стане постоянна практика, не някаква еднократна мярка, тъй като с еднократни мерки няма да се оправят нещата“, е категоричен евродепутатът.

Становището в доклада е, че политиките за директни плащания на площ имат отношение към процеса по изкупуване на земята от неземеделски производители, защото те получават субсидии за нея.

Facebook Comments