ГКПП Рудозем–Ксанти ще струва 14,2 млн. лв., консорциум от 4 фирми ще го строи

Консорциум „Партньори – Ксанти“, състоящо се от 4-те фирми „Копекс и Ко“ ЕООД (София), „Агробилд“ ЕООД (гр. Белица), „БГ Ленд Ко“ ООД (Варна) и „СК – Варна 2007“ ЕООД, ще изпълни строителството на ГКПП Рудозем – Ксанти, става ясно от публикуваното решение на областния управител на Смолян Недялко Славов днес.

Офертата на обединението е настойност 14 234 563 лв. без ДДС при обявена прогнозна стойност 14,5 млн. лв. Срокът за изпълнение е точно една година – 365 календарни дни. На второ място е „Галчев инженеринг“ ЕООД. Неговата оферта е била за 14 398 401 лв.

Отстранени от участие са другите двама участника. „ИСА 2000“ ЕООД не е довършила процедурата, защото не е удостоверила, че за последната приключила финансова година има коефициент на обща ликвидност, който да е равен или по-голям от 1,5.

Консорциумът „АПП Рудозем – Ксанти 2018“ е отстранен, защото не е удостоверил, че разполага с част от изискуемите от възложителя технически лица.

Освен сградата и комуникации за бъдещия Граничен контролно-пропускателен пункт към Гърция, който ще е на наша територия, трябва да се изгради и подходен път

Неговата дължина е около 800 метра. Той е продължение на републиканския второкласен път II-86. Ще е с три ленти за движение – две по 3,50 метра, една по 3 метра и два банкета по 1.50 метра.

В зоната на ГКПП ще се оформят и благоустроят две площадки. Ще се изградят три административни сгради, две контролни кабини, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП.

Ще се изградят три отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти за движение.

На практика фирмите в спечелилия консорциум са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи в изискуемата от възложителя категория.

Ангажимент на „СК – Варна 2007“ е високото строителство, включващо доставка и монтаж на метални конструкции, ламарина и армировка, без транспортна инфраструктура. Те са извършили пълно строителство на магазин „Практикер“ във Варна. Транспортната инфраструктура е ангажимент на съдружниците „Копекс и Ко“ и „БГ Ленд Ко“, които имат редица изпълнени пътни проекти. Най-сериозните ангажименти на „Агробилд“ в последните години са транспорт и полагане на асфалтови смеси, в това число и на АМ „Струма“ и АМ „Марица“.

Процедурата за избор на изпълнител на стратегическия за Смолянска област обект стартира през май месец миналата година. Припомняме, че тя беше блокирана за известно време с жалба от продавач на коли, мотори и мотопеди – „Р и Д Ауто – Строй“ на дупничанина Цанко Михайлов. Решението на КЗК бе, че процедурата, обявена от областния управител на Смолян е законосъобразна. Антимонополната комисия не допусна и временната мярка „спиране на процедурата“. ВАС се произнесе, че правилно е отхвърлена мярката. Впоследствие бе подадена жалбата до Върховния административен съд и по същество, но тя бе оставена без разглеждане, тъй като жалбоподателят не си бе платил таксата за делото.