ГКПП Златоград – Ксанти е вече затворен

От днес е затворен граничният контролно-пропускателен пункт Златоград – Ксанти, съобщи кметът на общината Мирослав Янчев.

Той обясни, че от гръцка страна потокът е спрян преди няколко дни. „Засега го затваряме, идеята е да ограничим влизането и излизането на гърци, защото село Ехинос и Сминти са затворени. Още на влизане от Драма към Ехинос, кръстовището, е спряно движението – няма влизане и няма излизане. Гърците са си го блокирали“, допълни той.

От вчера националният щаб на Гърция наложи пълна карантина на Община Мики, която е съседна на Златоград. В  село Ехинос бе погребан починал от коронавирус при засилени мерки за сигурност.

„Всяка вечер в 18.00 часа по гръцката телевизия ERT1 съобщават, че едно от най-опасните места за разрастване на епидемията са селата в община Мики, Ксанти, където са се върнали над 1000 човека „от рискови държави” и които не са се подложили под карантина! Регионът се охранява от гръцките полицейски служби“, информира Янчев.

Предложението на Областния кризисен щаб за временно затваряне на ГКПП през Златоград и е одобрено от Националния кризисен щаб и през пункта вече не се минава, съобщиха още от местната администрация.

Решението на националния щаб спешно е приведено в изпълнение. Очаква се министърът на здравеопазването да издаде заповед за временно затваряне на граничния ни пункт.

За останалите пунктове (при областните градове) министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се посочва:
➡️През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:
☑️полагане на труд в населеното място;
☑️здравословни причини на пътуващия или на негови близки;
☑️завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес;
☑️необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия;
☑️необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки.
➡️Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:
➡️служебна бележка от работодателя или ➡️служебен документ – карта;
➡️медицински документ;
➡️документ за самоличност;
➡️декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването.
☑️Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.
☑️След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:
➡️на хранителни вериги и аптеки;
➡️осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства;
➡️в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност; на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества;
извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности.

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.