„Горубсо-Мадан“ се сдоби с още една подземна минна карета

„Горубсо-Мадан“ АД закупи още една подземна минна карета САНДВИК DD210, съобщи изпълнителният директор на дружеството инж. Сергей Атанасов.

Днес на рудник „Крушев дол“ е доставена нова подземна минна карета за механизирано прокарване на минните изработки.

Машината е подходяща за хоризонтално и вертикално пробиване на взривни дупки, както и за анкериране на проходките.

С каретата ще се възобнови работата по прокарване на щолна „Изток“, като нейното прокарване ще позволи и на този участък рудата да излиза на повърхността с минни камиони.

С нейната доставка, която се забави с няколко месеца поради пандемията от COVID-19, „Горубсо-Мадан“ АД изпълни заложената инвестиционна програма за 2020 г.

През настоящата 2021 г. ще бъдат доставени още 2 подземни минни камиона и 2 челни товарача, допълва още инж. Атанасов.