И селата в община Смолян могат да подменят печките на дърва с еко уреди

В програмата за подмяна на печките на дърва с екологично отопление може да участват и жителите на селата в община Смолян. Освен климатик, пелети и газ, ще има възможност да се кандидатства и за печки на дърва, които имат сертификат „Екодизайн“. Това са нискоемисионни уреди. Общата стойност на проекта е 9 604 317 лв. и поради големия интерес от селата проведохме разговор с Управляващия орган на ОПОС и получихме разрешение да се включат и селата в проекта, съобщи кметът на Смолян Николай Мелемов днес.

До този момент само жителите на града имаха право да участват. Подадените заявления са 2000 на брой.

„Вече отваряме наново възможност за подаване на заявления по проекта. Чрез кметовете и чрез вас, медиите, искам да информираме хората от селата, че и те също имат възможност да участват. Приканваме всички, които сега ще кандидатстват, да имат предвид промените. Започва и анкетирането, което беше спряно заради коронавируса. Проектът продължава и се надяваме не за този, който предстои, а за следващия отоплителен сезон да имат уредите, за които са кандидатствали“, заяви още Мелемов.

Срокът за изпълнение на проекта е 58 месеца. Процедурата е двуетапна. (Вижте ТУК как може да кандидатствате)

„През първия етап сме предвидили 7 задължителни дейности, съгласно изискванията на оперативната програма – проучване нагласите на населението, организиране и провеждане на разяснителни и обучителни кампании, изготвяне на анализ на ситуацията по отношение на видовете отопление по квартали, разработване на механизъм за осигуряване на приоритетност на инвестициите в санирани сгради, разработване на механизъм за отчитане на приходите от предаване на заменените отоплителни уреди, изготвяне на анализ и оценки и определяне на средни и пределни цени“, обясни инж. Хамди Молов – координатор на проекта.

Проучването на нагласите ще обхване 4000 домакинства, не по-малко от 2000 заинтересовани лица.

„Знаете, че бяхме обявили прием на заявления още октомври месец. Към настоящия момент имаме 2000 заявления. Дефакто ние сме изпълнили това изискване за 2000 заинтересовани лица, но тъй като сме провели разговори с МОСВ, отваряме нов прием и очакваме по-голям интерес. Важното е, че когато хората подадат сега заявления и бъдат обследвани, в бъдещи проекти това изискване за обследване ще отпадне и ще могат да бъдат финансирани по облекчени процедури“, каза още инж. Молов.

Резултатите от проучването ще осигурят информация за вида на горивото, пожелано от домакинствата, неговите технически и финансови параметри. В резултат на тази дейност ще се направи актуално картиране на община Смолян по отношение на видовете отопление.

Целта с провеждането на разяснителни и обучителни кампании е да се повиши знанието на обществеността за вредното въздействие и влияние на замърсяването с фини прахови частици върху здравето и околната среда.

В изпълнение на тази дейност е определен зелен телефон: 0879 903 538. На него всички граждани може да се интересуват за проекта. Предвиден е и имейл адрес [email protected], на който гражданите чрез сканиране на попълненото заявление може да го подадат в общината или в деловодството.

Чрез анализ на ситуацията по отношение на видовете отопление по квартали ще бъдат определени възможностите на домакинствата в краткосрочен, средносрочен и  дългосрочен план да бъдат подменяни уредите им.

Разработване на механизъм за осигуряване приоритетност на инвестиции в санираните сгради се изисква от МОСВ, за да се постигне цялостна енергийна ефективност на дадена сграда. В тази връзка в екипа за изпълнение на проекта е включен външен експерт със специалност ОВК (Отопление, вентилация и климатизация – б.а.)

Задължително се изисква в заявлението хората да декларират, че доброволно и безвъзмездно ще предадат сегашните си печки на дърва. Те ще бъдат третирани като отпадък и ще се предадат на съответната лицензирана фирма. При наличие на акумулиран финансов ресурс той ще се използва само за подобряване качеството на въздуха. Предвидено е парите от този отпадък да се ползват за озеленяване.

Обследването на място и изготвяне на анализи ще е чрез разговори с домакинствата и проверки на място. По време на проверките ще се установи извършено ли е саниране, има ли паспорти за санирането, конструктивни характеристики на самата сграда, детайлни характеристики за използваните отоплителни уреди. За всяко домакинство ще се изработи тип паспорт за отоплението.

Анкетирането започва от средата на юли месец.

Вторият етап включва същинската подмяна на отоплителните уреди, чиято стойност е 7 413 496 лв. без ДДС или  8 896 195 лв. с ДДС. Тоест, това ще е стойността на обществената поръчка за демонтаж на старите, доставка и монтаж на новите уреди.

Facebook Comments