Инж. Хамди Моллов: Ние ще кажем на хората кой уред е най-добър за тях, но изборът ще е техен

3000 домакинства може да махнат печките си на дърва, ще посочват „горещи точки“ в Смолян

В програмата за подмяна на печките на дърва с екологично отопление може да участват и жителите на селата в община Смолян. Освен климатик, пелети и газ, ще има възможност да се кандидатства и за печки на дърва, които имат сертификат „Екодизайн“. Това са нискоемисионни уреди. Общата стойност на проекта е 9 604 317 лв. и поради големия интерес от селата проведохме разговор с Управляващия орган на ОПОС и получихме разрешение да се включат и селата в проекта, съобщи днес кметът на Смолян Николай Мелемов пред журналисти.

До този момент само жителите на града имаха право да участват. Подадените заявления са 2000 на брой. Срокът за изпълнение на проекта е 58 месеца.

Открит е „зелен“ телефон: 0879 903 538, на който всички граждани може да се интересуват за проекта. Освен в деловодството на общината, заявлението може да се подаде на имейл адрес [email protected] като се сканира. За повече подробности попитахме инж. Хамди Моллов – координатор на проекта.

Г-н Моллов, ще се увеличи ли стойността на проекта след като програмата се отваря и за жителите на селата?

Няма да се увеличи. Това е стойността на проекта, но важното е тук, че в следващия програмен период ще получат уреди тези домакинства, които са обследвани сега или имат обследване. Затова приканваме всички домакинства, които сега или в бъдеще смятат да подменят своите отоплителни тела да го направят сега, за да бъдат обследвани.

Давате вече и възможност за смяна с печка на дърва, сертифицирана с екодизайн, но в такъв случай ще може ли този, който вече е подал заявление, да си промени желанието?

Да, или с промяна на заявлението, или по време на обследването да декларира промяната на уреда. Може да следите сайта на общината по проекта. Може би до две седмици ще обявим новият прием.

Каква част от тези 9,6 млн. лв. ще са за частта от първия етап – проучване нагласите, разяснителни и обучителни кампании, анализ на видовете отопление по квартали и др. спрямо чистата сума за втория етап, който реално ще се усети от хората?

7 413 496 лв. без ДДС или  8 896 195 лв. с ДДС – на такава стойност ще е обществената поръчка за демонтаж на старите, доставка и монтаж на новите уреди. Уточнявам, че стойността 9,6 млн. лв. е с ДДС.  Има дейности, които продължават през първия и през втория етап като публичността например. Реален ефект за хората ще е не само чистата доставка и монтаж, а и обследването, защото ние ще направим цялостна инвентаризация какво се случва в община Смолян по отношение на отоплителните уреди.

Правили ли сте анализ защо само 2000 домакинства са подали заявление, не се ли очакваха повече – 4000?

Не, 4000 домакинства ще бъдат обследвани на случаен принцип. 2000 трябва да са заинтересовани – заявлението е вид интерес. Ние ги имаме тези 2000 до настоящия момент. Целта е да обхванем максимален брой хора. Затова говорихме с министерството да разрешат и за селата. Идеята е сега да направим анализите и впоследствие, когато се обявят новите оперативни програми, да имаме готови обследвания и хората по-лесно да кандидатстват.

А капацитетът на тази програма за колко домакинства е?

Индикативно за около 3000. Обследването на място ще покаже, затова имаме експерт ОВК-инженер във фирмата, която ще прави анализ на място. Те ще преценят например 50 квадрата жилище как ще се отоплява. Условно говоря, че примерно с климатик е по-изгодно от пелети, но собственикът трябва да избере. Всяка ситуация ще е различна. Ние ще кажем на хората кое е най-добре за тях, но изборът е техен. Няма да ги заставим да предпочетат климатици или пелети. Те избират и съответно резултатът от цялото обследване се одобрява от Министерството на околната среда и водите. След това стартираме процедурите за доставка. Нашият план, който сме обсъдили с министерството, е до края на годината да направим всички обследвания и може би в началото на другата година ще обявим процедурата за доставка. В момента сме с три месеца закъснение заради коронавируса. Най-вероятно към март ще имаме избран изпълнител.

Кога ще е най-удачният момент, в който човек може да поиска смяна на отоплителния уред с новата опция, която се дава – печка на дърва със сертификат „Екодизайн“?

По време на обследването. Ние на един етап трябва да знаем с категоричност какво е решението на хората. На базата на този резултат ще знаем хората какви уреди имат и какви искат. С договори, които ще подпишем с тях, ние се ангажираме да предоставим например климатик с еди-каква си мощност. Техният ангажимент е в срок от минимум две години да ползват тези уреди за отопление. В този период гаранционната им поддръжка е за наша сметка. Това се води период на устойчивост. Оттук-нататък една от дейностите е разяснителна кампания. Предвидили сме седем срещи с жителите на различни райони в гр. Смолян. Целта ни е да ги информираме как могат да кандидатстват, какви са ползите от подмяната и ефекта от това върху здравето и околната среда.

Ако можем условно да наречем „меки мерки“ всички, различни от демонтажа на старите, доставка и монтаж на новите, за всички тях сключени ли са вече договори?

Не. Всички поръчки са обявени. В момента сме в процес на избор на една от основните дейности. До месец, максимум два ще имаме изпълнител. Сега стартираме реално анкетите, като продуктът от тях е важен за обследването. От анкетите ще се направи своеобразно картиране на града. Сега вече и на общината. Ще се определят т.нар. „горещи точки“, където домакинствата там трябва да се финансират приоритетно. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух, новите изменения от миналата година, общината има възможност в определени зони с решение на ОбС да наложи ограничения.

Какъв тип ограничения?

Във връзка с ползването на даден вид гориво за отопление. Примерно да ограничи за даден район използването на дърва. Това е с решение на ОбС и е пожелателна мярка в закона и подчертавам, че това е възможност, не задължение за общини, които са с превишени норми на ФПЧ.

Това значи ли, че ще се замерва замърсяването на въздуха квартал по квартал?

Не се изчислява така, а на базата на тази инвентаризация, която ще се направи по проекта. Когато се обследва домакинството, се знае за даден уред по техническа характеристика какво е отделянето на ФПЧ. Ако обследваме и почнем мярка в район Х, ние ще намалим количеството ФПЧ с еди-колко си микрограма.

Имах предвид друго – ако се замери квартал по квартал и се установи, че в един е особено силно замърсяването, да организирате повече срещи с жителите като ги убеждавате да подменят печките си на дърва?

Това е резултат от обследването на горещите точки, които ще бъдат определени. Ние ще знаем на територията на град Смолян къде трябва да въздействаме приоритетно. Освен санираните сгради приоритет ще имат и домакинствата, които попадат в тези горещи точки.

А защо приоритет са санираните сгради?

Това е изискване на МОСВ. За да има цялостна енергийна ефективност, домакинствата, които са санирали жилището си, ще имат предимство спрямо несанираните. Ако една санирана сграда изисква условно 2 кубика дърва да се отоплява, несанираната е с 5 кубика, съответно количеството ФПЧ от нея ще е много по-голямо.

Това означава ли, че ще има вид състезание между кандидатите? 

Да, затова една от дейностите, които презентирахме, е подходът, по който ще бъдат подменяни отоплителните уреди. Но всички могат да кандидатстват, дори да не са санирани.

В случая, когато ресурсът е достатъчно голям да обезпечи всички искания, едва ли ще е нужно състезателното начало?

При достатъчен финансов ресурс всички, които кандидатстват, щом отговарят на изискванията, ще бъдат одобрени. Ние търсим наистина ефективност – да подобрим качеството на атмосферния въздух. Дали ще е саниран или не – той е замърсител. Разликата е, че когато е саниран един дом, изпусканите във въздуха ФПЧ са по-малко. От всяка къща може да видите бял дим, но един може да се с 50% ФПЧ, а другият – с 20%. Всички хора имаме по-голяма изгода от по-малко замърсители.

Facebook Comments