Избраха кой да изгради инвазивната лаборатория в МБАЛ – Смолян

След като сключиха договор за доставка и монтаж на ангиографа, вече е ясно кой ще изгради инвазивната лаборатория към кардиологичното отделение в областната ни болница. Това е консорциум „РИС – ПРО“ с участници в него „Красин“ ООД и „Променергомонтаж“ АД.

Регистрираното по Закона за задълженията и договорите обединение е спечелило обществената поръчка „Преустройство и ремонт на кардиологично отделение с обособяване на структура за инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД с най-ниска оферта за 213 957 лв. без ДДС. Консорциумът е поел ангажимента да изпълни ремонта за 59 календарни дни.

На второ и трето място са съответно ЕТ „АС – Строй – Янко Славчев“ – Самоков,  с оферта за 221 019 лв. и „Инвестстрой“ – Смолян, с ценово предложение за 224 193 лв.

На ремонт и преустройство подлежи сектор от 492 квадратни метра, който е на петия етаж към Кардиологичното отделение.

Болницата наскоро сключи и договор за доставка и монтаж на ангиограф с отпуснатите от правителството 1 000 000 лева. Контрактът е на стойност 945 240 лв. с ДДС със „С & Т България“.

Ангиограф на Philips, какъвто ще бъде доставен в Смолянската болница

„Ако всичко стане както трябва, до май месец инвазивният сектор ще заработи, защото за да сключим договор със Здравната каса, трябва да влезе в сила новият рамков договор и да се изкара разрешение за нова дейност. Такъв е законът. Не можем да сключим нов договор по всяко време на годината. А обикновено рамковият договор започва да действа от 1 април на съответната година“, заяви д-р Марин Даракчиев – изпълнителен директор на МБАЛ – Смолян.

Ангиографът трябва да бъде доставен и монтиран в срок от три месеца.

„Ще направим всичко, което е нужно. Такива са условията за вписване на нова дейност към сега действащото отделение, ще бъде като разширение на дейността“, добави д-р Даракчиев.

Инвазивна лаборатоия е структура, от която областта ни има остра нужда. С нея ще се даде възможност за равнопоставен достъп до лечение на хората, страдащи от сърдечно-съдови и мозъчни заболявания, които са водещи по смъртност в региона.