Клуб на жените „Родопчанка“ ще проучва насилието над жени на работното място

Финансиране от Българския фонд на жените на стойност 4 768 лв. получи за свой проект Клубът на жените „Родопчанка“ в Смолян. Той е с наименование „Комуникационна кампания за проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян“.

Дейностите по него ще се реализират до края на месец май във фирми от малки населени места в област Смолян, съобщават от КЖ „Родопчанка“.

Кампанията ще се проведе след идентифициране на малки производствени фирми, предимно с женски състав.

На ръководството ще се предостави за обсъждане и прилагане съставен предварително план за действие, основан на нулева толерантност към насилието и гарантиране на сигурността на жените на работното им място. А също така ще се предостави наръчник за бизнеса в отговор на насилието над жени.

Предвидено е създаване на платформа за споделяне на добри практики. В края на кампанията ще бъде изготвен обобщен доклад с анализираните резултати, който ще се разпространи до всички заинтересовани страни, а чрез медиите получените резултати ще достигнат до обществеността.

Снимка: pravatami.bg