Кметът на Девин: Намалихме данък МПС, такса смет остава същата

Здравко Иванов е роден на 22 декември 1980 г. в гр. Девин. Завършил е висше образование в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специалност „Право“ през 2003 г. Работил е като юрисконсулт в РУГ – Смолян. За кратко е бил дознател в МВР. В период от около 3 г. е помощник-нотариус по заместване. От 2009 г. до избирането му за кмет през октомври месец 2019 г. е нотариус, отговарящ за територията на Районен съд – Девин (общините Девин, Доспат, Борино). Семеен, с две деца.

Г-н Иванов, кои ваши качества бяха оцени от съгражданите ви, за да спечелите още на първи тур изборите в Девин?

Според мен добрата комуникация с хората, откровеността, откритостта, коректността в обслужването на гражданите, може би са видели професионализъм в работата ми преди изборите като нотариус. Това вероятно са припознали в мен като алтернатива на бившето вече ръководство, като една добра възможност за управление на общината.

Най-важните ви предизборни ангажименти, които срещнаха одобрение от хората?

Основно прозрачност в административното управление, бързина, подобряване на качеството на административната услуга, по-голяма социална ангажираност към техните проблеми.

Минаха вече заседанията за определяне на местните данъци и такси, променяте ли ги?

Намаляваме размера на данъка върху превозните средства. Такса смет се запазва такава, каквато е била.

Общият устройствен план на общината на какъв етап е?

На финала сме. Може би до края на годината ще финализираме процедурата по приемането му.

Каква промяна означава ОУП за вашите съграждани, освен визия?

Означава сигурност, предвидимост преди всичко, и планираност на териториите.

Кое в управлението ще е особено предизвикателство за вас като нов кмет?

Предизвикателството в момента е да сформирам добър екип в общинската администрация. Към настоящия момент имам назначени двама заместник-кметове. Имам нов шеф на един от отделите. Предизвикателството е да накарам администрацията да работи в екип, защото идвайки в общината ме разочарова липсата му. Усилията ми ще са да накараме администрацията да работи на принципа на екипност.

А на какви принципи ще подчините управлението си?

Коректност, искреност, социална ангажираност и професионализъм. Това ще са принципите, на които ще държа.

Най-важните инфраструктурни проекти, които смятате да реализирате в близко бъдеще?

Встъпвайки в длъжност, аз заварих няколко стартирали проекта от предишното ръководство, като централната градска част например. Надявам се да ги завършим качествено и в срок. В самото начало успяхме да осигурим финансиране за подобряване на инфраструктурата на три от селата и на една улица в града. Девин има много да наваксва в инфраструктурно отношение, тъй като, за да утвърдим Девин като водеща туристическа дестинация, трябва да подобрим инфраструктурата – улици, озеленяване, евентуално да изградим един туристически център, какъвто липсва в града. Идеята е в него туристите да получават информация за различните туристически услуги, които се предлагат в общината.

Преди малко споменахте, че вече имате двама заместник-кметове. Може ли да ги представите? 

Николай Юруков е инженер-лесовъд. Работил е в различни структури на горското стопанство – в ДГС – Триград, в Държавно стопанство „Извора“ – Девин, където беше до последно. Другият зам.-кмет е Диана Чаушева. Тя е главна медицинска сестра в МБАЛ – Девин, също така и филолог. Новият началник на отдел „ТСУ“ е Димитър Кисьов. Той също като мен е роден и израснал в Девин. Има голям професионален опит в ръководенето на проекти. Той също като мен е избрал да работи и живее в града. Радвам се, че успях да го привлека в екипа.

С Общинския съвет как смятате да работите, или поне засега как върви?

Смятам да работя открито, да поставям проблемите на общината. По този начин, дори и тази част от общинските съветници, които не са от групата, с която участвахме в изборите, да подкрепят добрите идеи, практики и проекти в името на Девин. Надявам се  предложенията ми да се одобряват с мнозинство. Разбира се, че ще има и спорове в Общинския съвет, което не е лошо. По този начин заедно ще изпълняваме приоритетите и съответно ще взимаме по-добри решения.

В какво състояние заварвате общината – по-зле отколкото знаехте в аванс или обратното?

Заварвам общината във вида, в който очаквах. Действително имаме недостиг на средства – за детските градини, за общинската администрация, за заплати. Аз още като встъпих в длъжност поисках да ми направят един доклад за задълженията към октомври месец.  Имаме около 2,5 млн. лв. банков кредит, който е изтеглен за покриване на стари задължения и една част за инвестиции. Имаме около 700 000 лева просрочени задължения. Надявам се да повишим местните приходи, за да можем да покрием всички разходи на общината.  Ще работим за това.

Facebook Comments