Кметът на Доспат спечели проект за училището в Бръщен, построено от местните хора

Договор за безвъзмездно финансиране на проект за реконструкция и обзавеждане на училището в Бръщен подписа кметът на Доспат Елин Радев. Средствата са осигурени с проект, одобрен от Програмата за развитие на селските райони.

Обща стойност на договора е 173 606 лева, а срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, информират от община Доспат.

Наименованието на проектното предложение е „Реконструкция и обзавеждане на ОУ „Яне Сандански“, с. Бръщен.

По него са предвидени строително-монтажни работи за реконструкция на училището с цел подобряване на сградния фонд. Включени са и разходи за ново обзавеждане и оборудване.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Доспат и постигане на социално-икономическо развитие чрез осигуряване на съвременна среда за образование на новото поколение в общината

А основната цел е осигуряване на равен достъп, придобиване на социална, познавателна и специална подготовка, гарантираща комуникативна и действена компетентност на децата, които ще им помогнат да разберат света, в който живеят, и да осъзнаят собствената си значимост, се сочи още в информацията за проекта.

ОУ ”Яне Сандански” в село Бръщен е с дългогодишна история. То е открито през 1924/25 г. като непълно начално училище с 1 паралелка и 1 учител.

От начало обучението се води в един слят клас, след това става пълно начално училище. До 1951/52 г. училището е до 4 клас.

Учениците от 5-8 клас се обучават в с. Кочан, като ходят всяка неделя пеш в дъжд, сняг, бури и се връщат пак пеша до домовете си следващата събота.

През 1979/80 г. с решение на Министерството на народната просвета е разкрит 5,6,7 и 8 клас. Това става с голямата активност на местното население, което многократно изпраща делегации в София с молба да им се построи училище, за да не пътуват децата им пеш на над 15 км.

Новата (днешната) сграда е построена през 1978 г. от жителите на селото. Първата учебна година в новата сграда се ползва само вторият й етаж. От следващата година – цялата сграда.

През своето съществуване училището е ползвало различни сгради. Първото помещение, ползвано за училище, се намира на мястото на днешната джамия. Но с увеличаване на класовете се наложило строителството на нова сграда. Същата е построена през 1939 г. в двора на мястото на днешната сграда.

В училището по времето на комунизма са преподавали  учители от почти всички всички краища на България, предимно съпруги на военни, тъй като там се намира една от граничните застави.