Дневен център за хора в деменция ще строят в Смолян

Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция в сградата на бившия Тубдиспансер ще бъде изграден в Смолян. Проектът е на обща стойност 553 159 лева, които са осигурени от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Според данни от Регионалната здравна инспекция в община Смолян има 52-ма души с основна диагноза деменция.

„Това е един сегмент, много проблемен в градовете, за който нямаше достатъчно, даже никакви места, където хората да прекарват времето си през деня. Говорим за хора с определени проблеми, за които трябва да бъдат полагани грижи ежедневно. С този дневен център се надяваме да облекчим голяма част от семействата и хората в града, които ще могат да го ползват и да се радват на дневната грижа“, заяви зам.-кметът Марин Захариев.

Той обясни, че условието на програмата било да се реновира съществуваща или да се изгради нова сграда.

„Ние имаме сградата на бившия Тубдиспансер, която не е в лошо състояние, но се налага сериозен ремонт, за да се пригоди. Има и един двор от южната страна, който отговаря на условията по програмата да има място за разходка и почивка на открито. Надявам се в срок и качествено да изградим услугата, а след това да осигурим държавно финансиране за функциониране на този център. Той наистина е нужен и ще задоволи потребностите на населението“, посочи Захариев.

Според ръководителя на проекта инж. Йордан Щонов по този начин ще се осигури подкрепа на семействата, в които има възрастни хора с увреждания, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за тях.

Предвижда се капацитетът на услугата да е до 40 потребители.

Обществената поръчка за възлагане на строително-монтажните работи за преустройство и ремонт е стартирана. Тя е с прогнозна стойност 470 400 лв. с ДДС. Предвидена е също и доставка на ново оборудване и обзавеждане.