Зам.-кметът Марин Захариев: С парите от наложените корекции ще се финансират нови обекти

Масово са наложени финансовите корекции на общините, а Смолян е на минимума – с 5%. Със средствата от наложените корекции ще се финансират нови обекти. Това стана ясно от изявление днес на зам.-кмета Марин Захариев пред журналисти в присъствието на част от администрацията по повод наложените на общината санкции на стойност 598 742 лв. по ОП „Региони в растеж“.

По думите му има съдебна практика в полза на методиката, която прилага община Смолян в обществените поръчки.

„Ние сме я цитирали в делата, които са инициирани в Пловдивския административен съд.
Чакаме дела във ВАС и е хубаво да кажем, че финансовите корекции, които са наложени, не са окончателно потвърдени“, каза още Захариев.

Минималната санкция е 5%, има общини с 10, 15, 20 и 25%.

„Основните корекции на община Смолян са 5% и ние ги обжалваме. Имаме върнати за разглеждане писма за корекции и вярваме, че ВАС ще разгледа всички наши доводи и ще вземе справедливо решение“, посочи той.

Той подчерта, че средствата, които се събират от финансовите корекции, се връщат обратно  в програмата за допълнителни обекти.

„По наша информация по средата на годината, през месец юни-юли ще се види програмата с какви средства разполага допълнително от санкции и спестявания при търгуването на обществени поръчки, които ще бъдат инвестирани в допълнителни обекти на всички общини, в това число и на община Смолян“, добави той.

„На община Смолян действително са наложени цитираните корекции по тази основна за местната власт програма на стойност 598 742 лв. Проектите, които касаят темата са в размер на повече от 11 370 000 лв., от които около 9 млн. лв. за строителство“, се казва в изявление на кмета от вчера, публикувано в сайта на общината.

„Припомняме, че община Смолян е защитила общи инвестиции по Оперативна програма „Региони в растеж“ от над 21 млн. лв. и работата по нея продължава. Обществените поръчки по цитираните проекти са изготвени през 2016 година по всички правила на ЗОП и с методики, потвърдени нееднократно от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, се допълва в становището на кмета Николай Мелемов.

И се допълва, че досега няма нито една потвърдена от ВАС финансова корекция, като в хода на съдебните дела администрацията  се позовава на съдебна практика и практика на Комисията за защита на конкуренцията, които в свои решения потвърждават легитимността на използваните от община Смолян методики.

„Корекциите не са финални и по отношение на факта, че всички неверифицирани суми и корекции се детайлизират окончателно при приключване на всеки отделен проект. Тази дейност също така предстои и не е настъпила към момента“, казва още кметът.

От близо 80 общини, бенефициенти по ОПРР, само Търговище по последни данни няма наложена финансова корекция.

От МРРБ съобщиха преди два дни, че до момента са установени пропуски и са регистрирани общо 863 нередности, като текущо приспаднатите суми по програмата към 10.06.2019 г. са в размер на 22,6 млн. лв.

По наложените корекции от страна на бенефициентите са инициирани 559 съдебни административни производства. До този момент с влязло в сила решение на съда в полза на Министерството на регионалното развитие  и благоустройството са завършили 131 от тях. 7 дела са в полза на жалбоподателя.

Най-честа причина за корекциите са нарушения при залагане на неправомерни критерии за подбор, методика или показатели при подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители по обществени поръчки по проекти. Пропуските са основно при административната подготовка на тръжната документация.

С най-голям брой санкции се отличават 11 общини. Ивайловград води в класацията – за 10 проекта са й наложени 29 на брой корекции, на Крумовград – 9 проекта са с 21 корекции, Поморие – 8 проекта с 20 корекции, Бургас – 5 проекта с 19 корекции, Свиленград – 6 проекта с 16 корекции, Белоградчик – 9 проекта с 16 корекции, Нови пазар – 6 проекта с 13 корекции, Шумен – 2 проекта с 11 корекции, Хасково – 3 проекта с 11 корекции, Варна – 4 проекта с  11 санкции, и Благоевград – 8 проекта с 10 санкции.

За Смолян проблемни са два проекта със 7 финансови корекции.

С най-големи суми са санкционирани две поръчки – за ремонт и рехабилитация на улици и надлези на стойност 266 хил. лева, и обновяване на енергийната ефективност в образователната инфраструктура – с 282 781 лв.