МС прехвърли на община Смолян изгорялото училище

Със свое решение днес Министерският съвет обяви имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост и го предостави на община Смолян.

Имотът представлява терен с площ 5 016 кв. м и сграда в него. Досега е бил управляван от Министерството на образованието и науката за нуждите на Професионалната гимназия по техника и технологии „Христо Ботев” – гр. Смолян, но е с отпаднала необходимост.

Става въпрос за бившия техникум по дървообработване и облекло, където се помещаваше и техникумът по туризъм. Сградата се намира непосредствено под пешеходната улица на стария център.

Тя бе опожарена на 28-ми юли 1998 година. Така и не се разбра от кого и при какви обстоятелства. Имаше слухове, че някаква жена почиствала градинката по училището, запалила огън и искра хвръкнала. Другите версии бяха за късо съединение в ел.мрежата и за наркомани, които били запалили огън вътре. Така или иначе причинителят на пожара не бе открит.

Местната администрация в Смолян от години е подала искане до МОН да й го прехвърли, но процедурата отне десетина години. Първоначалното намерение на общината бе да ползва имота за паркинг, тъй като е в непосредствена близост до главната и старият център се задъхва от липса на паркоместа. Тогава обаче стана ясно, че по волята на дарителя той може да се ползва само за образование.

В съобщението от МС от днес се сочи, че в зданието общината ще предоставя образователни услуги на децата и учениците в община Смолян чрез провеждане на занимания за развитие на интересите и компетентностите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта, глобалното, гражданското и здравното образование, както и за придобиване на умения за лидерство.

Припомняме, че четири години след пожара от МОН отпуснаха 800 000 лева с цел да възстановят сградата напълно. Нужни бяха обаче още около 2,5 млн. лв., за да се довърши и да стане годна за провеждане на учебен процес. Парите така и не бяха осигурени.

Строителството беше за дълго време замразено. През това време върху паркиран до изгорялото училище трабант се събори мазилка и едва не уби четирима младежи. След още четири години бяха отпуснати 86 000 лева, с които опасната част да се събори.