Кметът на Златоград Мирослав Янчев: Не съжалявам, и сега бих възложил поръчката по същия начин

Не съжалявам за взетото решение. Спазвайки закона, ако и сега комисията ми докладва, че трябва поръчката да бъде изпълнена от същата фирма, категорично ще подпиша решението. Не може да делим хората по политически или икономически признак, по приятелство или кумство. Ако той докаже същата възможност, същия капацитет и ми бъде предложено от комисията, на него ще я възложа. Така кметът на Златоград Мирослав Янчев отговори на журналистически въпрос дали съжалява за взетото решение и дали би го променил, ако е знаел какъв отклик ще получи поръчката, за която го обвини публично на пресконференция журналистът Васил Иванов при напускането си от Нова телевизия с екипа на „Шоуто на Слави“.

Вчера той свика брифинг, за да отговори на нападките по негов адрес в качеството му на възложител на поръчка за 57 336 лв. по договор с „Арнет поинт“ ЕООД.  Възлагането е станало на 24 януари 2014 г., когато сегашният депутат и ексобластен управител на Смолян Недялко Славов е бил без работа, но пък кметът му е кум.

Продуктът на обществената поръчка са 19 стратегически документа.

Янчев уточни, че към момента на сключването на договора със Славов не е бил в конфликт на интереси, тъй като помежду им не съществува родствена, друга правна или фактическа връзка, за която законът е предвидил да бъде пречка в изпълнението на договор за обществена поръчка. По закон кумството не се води роднинство.

По думите му неправилно е било съобщено от Иванов, че поръчката е възложена с пряко договаряне. Уточни, че процедурата е проведена с публична покана, на която се явили шест фирми. До отваряне на ценовите оферти стигнали четири от тях, като комисията, в чийто състав имало и външен експерт, класирала на първо място фирмата на Славов. Посочи, че би могъл да раздели поръчката на обособени позиции – всяка с отделна цена, и да ги възложи наистина с пряко договаряне, но той не избрал този подход.

Относно внушението, направено от Иванов, че са дадени едни пари за никаква работа, Янчев представи купища папки с документите, изработени в резултат от процедурата за Общинския план за развитие в периода 2014-2020 г.

„Това е изключително важен стратегически документ, а беше представен едва ли не, че е направена услуга с цел да се вземат едни 58 хиляди лева. Общината е длъжна да изготви този документ, всички общини в България по Закона за регионално развитие сме задължени да го имаме и да подчиним действията на кмета и администрациите в изпълнението му. Ние съответно сме изработили проект по ОП „Административен капацитет“, откъдето е финансирането. Тъй като това се пропусна да се каже в информацията, аз имам морален ангажимент да обясня, че този Общински план за развитие е плод на много работа, на много изследвания“, каза Янчев.

Една от срещите в общината за подготовка на ОПР през 2014 г.

Той даде пояснения специално за иронизираната от Иванов позиция „Обществено консултиране на политики“.

„Неясно е, ако не видиш разшифровката – толкова пари за такива дейности.  Но това е общественото консултиране с всички фокус групи, а те не са малко – кметове на села, държавни институции, местния бизнес, клубовете на пенсионери, хората в неравностойно положение, читалища, настоятелства, НПО, младежки организации, спортни клубове, директори на детски градини, училища, болница, социални служби, синдикати. Който и да попитате от Златоград – това са хора, изключително отговорни, ще кажат, че фирмата, която провежда консултациите, е ясна за тях. Самият Недялко Славов е правил всички презентации. Ние не сме искали да крием каквато и да е информация“, посочи кметът. И допълни, че всички документи по въпросния проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности“ са публикувани в сайта на община Златоград.

Дискусия с една от фокус групите.

„Общо седем срещи сме провели с обществени обсъждания и обобщаваща кръгла маса  – всички те са касаели единствено да се изработи качествен Общински план за развитие. Всеки план трябва да стъпи на проучвания и анализи, които да покажат демографските, икономическите и социалните процеси и тенденциите за в бъдеще. Накрая той е приет от Общинския съвет. Този стратегически документ дава насока за развитието на дадена община и неслучайно в Златоград са изпълнени толкова много проекти, защото знаехме какво искаме, бяхме подготвени“, отбеляза градоначалникът.

„Всеки може да си каже: „Голяма работа, че ги има тези документи“, но е от стратегическа важност да ги има, защото без тях не може да кандидатстваме за финансиране по европейските програми. Много сухо звучи, но повярвайте ми това е много труд“, обобщи Янчев.

Той каза, че извън регламентираните в закона, по този проект общината е възложила изработването и на няколко други стратегически документа: Стратегия за развитието на младежта и спорта; Програма за насърчаване на възобновяемите енергийни източници; Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост; Вътрешни правила и процедури за публично-частни партньорства. И всички те са приети от местния парламент.

Янчев е категоричен, че като кмет не е нарушил закон и фирмата, която е избрана, по никакъв начин не би могла да бъде отстранена от процедурата.

Недялко Славов представя подготвен от него анализ.

„ЗОП не регламентира такъв критерий, според който административно да бъдат отстранени фирми с малък срок на живот.  И това не се отнася само за тази поръчка, а за всички. Ако бяхме изискали фирмите да имат някакъв срок на регистрация, това щеше да е дискриминационно условие и поръчката щеше да е опорочена. Комисията гледа всички документи дали отговарят на нашите изисквания. Готови сме да отговаряме пред всички органи и институции, ако има съмнение за злоупотреба при провежданата обществена поръчка, а община Златоград е проверявана по много поръчки, включително и по тази от Управляващия орган“, посочи Янчев. И подчерта, че Златоград изглежда по този различен начин, защото са изпълнили редица проекти по европейски програми.

„И за да влезе даден проект с определена индикативна стойност и на определено място като приоритет, това го казват хората, не кметът. Златоград успява, защото се спазваше регламентаът за управление на администрацията и дейностите, подчинени на ОПР 2005-2013“, обясни кметът. Той представи проектите, които се изпълняват вече по новия Общински план за развитие, и тези, които предстоят. Уточни, че общината през неговото управление е възложила проекти за 63 милиона лева, от които за 14 млн. лева – с публични покани.

Поредно обсъждане с граждани.

„Аз не съм член на партия, а дори такава теза има – че по политическа линия съм възлагал обществени поръчки. Ние не възлагаме нито по политическа, нито по икономическа линия,  само по Закона за обществените поръчки“, посочи Янчев.

„За нищо не съжалявам. Сигурен съм, че свърших съвестно поставените от възложителя задачи. Качеството на продуктите, които сме предоставили на община Златоград, са на изключително високо ниво. Горд съм, че под тези стратегически документи стои моят подпис“, е коментарът и на Недялко Славов.

Facebook Comments