В Смолян ще строят жилища за най-бедните

Община Смолян ще издигне пететажна сграда с 35 жилища, предназначени за най-бедните и уязвими нейни жители. Днес в администрацията се проведе и обществено обсъждане за наредбата, която регламентира правилата за настанявяане и ползването им.

Подробности за проекта и самата наредба  пред заинтересованите представи зам.-кметът Марин Захариев и шефката  на дирекция „Икономическо развитие, туризъм и международни проекти и програми” Ефтима Петкова.

От администрацията обясниха, че сградата ще бъде построена до бившия тубдиспансер в квартал „Невястата“.  Планирано е тя да бъде съобразена с околните сгради, а около нея ще има място за отдих и детска площадка. Предвидена е система за битово горещо водоснабдяване – бойлер със серпентини, използващ слънчева енергия (слънчеви колектори).

В нея ще бъдат настанявани поне 2 от групите – бездомни хора или живеещи в много лоши битови условия – които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост, от която да получават доходи,  които не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана институция на държавна или общинска издръжка. В същото време те трябва да отговарят на поне едно от следните условия: живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон;

нямат обичайно място на пребиваване, използват за нощуване приюти или други услуги за временно настаняване; обитават жилище, което не отговаря на законоустановените стандарти за жилищно строителство и проектиране (жилище, което не е електрифицирано или няма достъп до питейна вода, канализация или обитават пренаселено жилище).

С реализацията на този проект община Смолян ще предостави нов вид социална услуга.

„Подходът е подобен на настаняването в общински жилища, но има и съществени различия“, обясни Петкова.

„Отговарящите на изискванията ще бъдат настанявани за три години в тези социални жилища. За подобряване на социалния им статус ще бъдат включени в допълнителни мерки за образование и заетост. Безработните трябва да имат регистрация в Бюрото по труда и да не са отказвали курсове по квалификация или предлагана работа от трудовата борса. Децата трябва да имат личен лекар, да са записани на училище или детска градина и да са преминали през задължителните имунизации. Целта на този вид социална услуга е хората за три години да повишат социалния си статус и да бъдат включени в програмата за социална интеграция“, обясни тя.

Община Смолян подготвя проектното  предложение за изграждане на съвременни социални жилища, с което ще кандидатства пред Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът за изграждане на социални жилища е част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Смолян, разработен с широко обществено участие и приет през 2013 г.

 

Facebook Comments