Кметовете на Виево и Петково поемат Славейно до изборите

Кметовете на Виево и Петково поемат на ротационен принцип управлението в родопското село Славейно. С решение на местния парламент в Смолян те ще изпълняват функциите на починалия кмет Тодор Горелов.

От 6-ти юли, а и преди това, когато Горелов е боледувал, кметът на Виево Венко Палчев го е замествал. Поради тази причина Общинският съвет реши той да изпълнява тази дейност и до 15-ти септември.

След тази дата и до изборите временно функциите ще се поемат от кмета на Петково Юлиян Чиев.

За периода, в който съвместяват своята работа,  двамата управници ще получават допълнително възнаграждение от 500 лева.

Съветникът Филип Топов предложи за кмет на Петково да бъде избран временно секретарят на община Смолян Момчил Николов. Предложението му не получи одобрение.

„Г-н Николов не е тук, не сме взели мнението му. Още повече, че той е секретар на общината. В йерархия е с тази длъжност и това би нарушило системата за финансово управление и контрол. Тоест, той като секретар на общината да упражнява правомощия на себе си като кмет. Изключително абсурдно предложение“, коментира Екатерина Гаджева (ГЕРБ).