Опозицията в Смолян стопира проекти за 12,6 млн. лева

Опозицията в Смолян – КРОС и БСП плюс изключения от ГЕРБ съветник Филип Топов, стопира днес проекти за 12,6 млн. лева.

С отказа да се даде разрешение за издаване на записи на заповеди за авансово плащане и дългосрочен кредит се блокират за неизвестно време проектите за подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез който предстои да се сменят печките на дърва с екологично чисто отопление (финансиран от ОПОС), за обновяване и саниране на Планетариума (финансиран от ОПРР) и създаване на Дневен център за подкрепа на хора с деменция и техните семейства (финансиран от ОПРР).

Средствата на обща стойност 1,6 млн. лв. бяха нужни за стартиране на проектите и те се възстановяват от оперативните програми.

„От Общинския съвет поискахме разрешение за запис на заповеди за авансово плащане по тези проекти и дългосрочен кредит, които се възстановяват от оперативните програми по съответните правила, за да започнем същинска работа по тях, но ни бе отказано. Наистина е жалко, когато се прави политика на инат с краткосрочни предизборни цели, но това са фактите“, коментира кметът Николай Мелемов.

За чистотата на въздуха местната администрация поиска съгласие от ОбС да издаде запис на заповед за обезпечение на авансовото плащане в размер на 960 431 лева. Припомняме, че одобреният от ОПОС проект на община Смолян е на стойност 9,6 млн. лв. и бенефициенти по него са над 3000 домакинства.

За Планетариума общината поиска от ОбС съгласие да сключи договор с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ за дългосрочен общински дълг на стойност до 1,5 млн. лв., за да обезпечи договора в първоначалното му изпълнение. Общата стойност на проекта е за 2,4 млн. лв.

За Дневния център кметът на община Смолян Николай Мелемов поиска от ОбС съгласие за издаване на запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер на 193 570 лв., които се възстановяват от Оперативната програма, но не получи одобрение. Общата стойност на проекта е 553 хиляди лева.

„Тези средства ги искахме с цел първоначално обезпечаване на договорите с избраните изпълнители. За да започне изпълнителят работа, ние трябва да имаме това финансиране – гранда. За това е дадена възможността на чл. 84, ал. 1 и ал. 5 от Закона за държавния бюджет, където е разписано, че общините могат да поемат извън ограниченията на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси дълг чрез заеми въз основа на предоставени от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД средства от оперативни програми за финансови посредници – кредитори по съответните заеми“, обясни зам.-кметът по финансовите въпроси на община Смолян Венера Аръчкова.

„Тези средства ни бяха необходими с цел стартиране на договорите, да дадем възможност на съответната избрана фирма да започне дейност. Планетариумът например не е ремонтиран от изграждането си през 1975 г. – 44 години. Другият проект е за хората в деменция. Кандидатствали сме за старата сграда на Тубдиспансера да се преобразува в Дневен център за тях. Там с решението си опозицията ни възпрепятства  в реализирането на договора с цел откриването на услугата в най-кратко време. За котлите – община Смолян е одобрена за финансиране наред с други шест общини в България. Тези всички средства, които са посочени, се възстановяват от Управляващия орган. Когато не са ни отпуснати тези средства, ние не можем да отключим договорите за изпълнение“, допълни Аръчкова.