Населението от инфектираните с АЧС зони ще бъде снабдено с дърва без оскъпяване

Добивът на дърва за огрев в неинфектираните райони трябва да се ускори, тъй като в заразени от Африканска чума по свинете райони той е забранен, заяви инж. Ивайло Исаев – зам.-директор на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) – Смолян.

По време на заседание на Постоянната областна епизоотична комисия той съобщи, че ЮЦДП ще намери вариант населението от инфектираните зони да бъде снабдено с дърва за огрев без оскъпяване.

Поради опасността от пожари и за да се запази дървесината обаче той поиска разрешение придобитата вече дървесина за промишлени цели в инфектираните зони да се извози на склад.

Условието за това е да се спазят всички мерки за дезинфекция на дървесината и превозните средства.

В установените инфектирани в землището на с. Змейца (общ. Доспат)  и Държавно ловно стопанство „Извора“ (Девин) са въведени необходимите мерки, съгласно издадените заповеди.

Исаев информира също, че ЮЦДП стриктно спазва указанията за недопускане разпространението на заразата, като е направена организация за отстрелване на дивите свине в инфектираните зони и загробването им.

Според шефа на Областната дирекция по безопасността на храните д-р Сава Бозуков процедурата за получаване на 300 лева за доброволно клане на прасета в санитарните зони е максимално опростена и сведена до попълване на два документа – констативен протокол и заявление.

До момента, със заповеди на Българската агенция по безопасност на храните са обявени три инфектирани зони – една в област Пловдив и две в област Смолян. Първата зона е на територията на ДГС Пловдив – в местността „Бяла черква“. Втората зона попада на територията на ДГС – Доспат и ДГС Борино, с площ 200 кв. км., включваща част от землищата на селата Змеица, Чавдар, Касък и Борино. Третата зона е на територията на ДЛС Извора гр.Девин, в местността „Чурал“. Зоните са обозначени с табели, поставени от стопанствата.

В обхвата на инфектираните зони се въвеждат следните мерки: ограничаване на достъпа на лица, които нямат отношение към претърсването и прилагането на мерките за предотвратяване и ликвидиране на болестта; извършване на претърсвания за трупове на умрели диви свине, както и животни с нетипично поведение от служители на стопанствата и местни ловци, в случай на намерено мъртво животни, проби се изпращат незабавно за изследване в БАБХ.

За срок от два месеца от датата на обявяване на зоната за инфектирана, се спират всички дейности в засегнатите горски територии, в това число дърводобив, лов и подхранване на дивеча, паша на домашни животни, събиране на гъби, билки, сено и др. С цел подпомагане на местното население за осигуряване с дърва за огрев за предстоящия отоплителен сезон, ЮЦДП – Смолян, съвместно с териториалните поделения по места организира снабдяване от територии, извън инфектираната зона. При необходимост ще се доставят дърва от съседни териториални поделения на предприятието.

На територията на ЮЦДП извън инфектираната зона са предприети мерки  за намаляване на числеността на дивите свине, чрез провеждане на индивидуален лов и улов чрез капани от страна на служителите на стопанствата и от членовете на ловните дружинки.