Компостираща и сепарираща инсталация заработиха в Мадан

Официалната церемония по откриване на компостиращата инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци се състоя днес в Мадан.

Инсталациите са изградени по проект, финансиран от ОП „Околна среда“, като в тях ще се преработват отпадъците на три общини – Мадан, Златоград и Неделино, обединени в регионално сдружение. В церемонията участваха тримата кметове: Фахри Молайсенов – на Мадан, Мирослав Янчев (Златоград), Боян Кехайов (Неделино), както и шефката на РИОСВ в Смолян Екатерина Гаджева.

Общата стойност на проекта е 8 984 731 лв., от които 6,7 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ, а останалата част е съфинансирана от бенефициента, съобщи кметът на Мадан Фахри Молайсенов.

Съоръженията са изградени на Регионално депо за твърди битови отпадъци на Мадан в землището на село Шаренска.

Инсталацията за компостиране е с капацитет от до 2100 тона годишно, в открити клетки с навес, чрез автоматизирана система за разместване и разбъркване. Чрез нея биоразградимите отпадъци ще бъдат превръщани в компост. Тя ще намали количеството депонирани биоразградими отпадъци чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените и биоразградимите битови отпадъци.

Инсталацията за предварително третиране е с капацитет до 5000 тона на година и включва два модула: сепарираща инсталация и инсталация за стабилизиране на подситовата фракция.

Чрез сепариращата инсталация част от отпадъците, събрани в Мадан, Златоград и Неделино, подлежащи на вторична преработка, ще бъдат отделяни. Стъклото, хартията, пластмасите и др. ще бъдат продавани и преработвани.

Целта на новите инсталации е да се намали количеството на депонираните битови отпадъци, включително да се осигури рециклирането на зелени и биоразградими отпадъци чрез компостиране.

С реализирането на проекта общините от Регионалното сдружение Мадан, Златоград и Неделино изпълняват целите по чл.31, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, една от които е предотвратяването на бъдещото покачване на такса смет.

„Днес имаме едно модерно депо с нови инсталации, посредством които битовите отпадъци ще се превръщат в суровина. Неща, които преди ни беше трудно да си представим. Но зад всеки един успешен проект, а този безспорно е такъв, стоят усилията и работата на много хора. Изказвам благодарността си към всеки един от тях за труда и професионализма, благодарение на които модернизираното депо вече е факт“, подчерта Молайсенов.