Конкурс за млад фермер обявяват евродепутатът Владимир Уручев и Националната асоциация на младите фермери в България

За четвърта поредна година евродепутатът Владимир Уручев провежда Национален конкурс за млад фермер в сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите, Националната служба за съвети в земеделието  и Националната асоциация на младите фермери в България.

Както и досега, победителят в конкурса ще представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда.

Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие, в което посочват име и данни за контакт, кратко описание на земеделската дейност, както и описание на устойчивите и иновативни практики, които се прилагат в стопанството му.

Към формуляра за кандидатстване може да бъдат приложени и допълнителни материали – снимки на стопанството/линк към интернет страница на стопанството/публикации в медиите и др.

Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови методи и форми на технологиите в даден сектор или регион.

Селекцията на национално ниво ще се осъществи от жури, определено от евродепутата Владимир Уручев и партниращите организации, в съответствие с критериите за оценка.

Срок за подаване на заявленията за участие: 15.05.2019 г. на e-mail: [email protected] с текст „Национален конкурс за млади фермери 2019”. Формуляра за кандидатстване може да свалите от сайта: www.urutchev.eu

Класирането и обявяването на победителите ще се състои на 30 май в Аграрен университет – Пловдив в рамките на Втория национален форум на младите фермери.

Facebook Comments