Космически глас и носител на „Аскеер“ с награди от община Смолян

Емилия Ованесян в „Макбет“

Народната певица с космически глас Валя Балканска и актрисата носител на „Аскеер“ Емилия Ованесян са сред носителите годишната награда на община Смолян.

Номинирани са общо 20 изявени личности за постижения в сферата на образованието, науката, културата и журналистиката.

Връчването на наградите ще се състои на тържеството за 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Годишните награди имат парично изражение в размер на 200 лв. и са съпроводени със „Значката на Смолян“.

Предложенията на отличените са направени от техни педагогически и творчески организации.

Ето кои са всички носители на тазгодишната награда на община Смолян със заповед на кмета Николай Мелемов:

 ЕЛКА БОЙКОВА ПАВЛОВА – старши учител по музика в ДГ „Синчец” – Смолян – за постигнати отлични резултати в образователно-възпитателния процес по музика, за изключителния принос за издигане авторитета на детската градина чрез подготовката на програми за празничния календар и спечелените от децата под нейно ръководство награди от фестивали и конкурси

ЗОРКА АНАСТАСОВА ДИЧЕВА старши учител в ДГ “Буратино” – Смолян –  за високи резултати в работата по внедряване на иновативни методи и подходи в педагогическата практика, за стимулиране на интереса и сътрудничеството между учители и родители, за активната работа по утвърждаване на ритуализацията в детската градина

РОСИЦА ПЕТРОВА КЕТЕВА старши учител в ДГ „Славейче“ – Смолян – за  новаторство в работата с децата, особено по отношение диагностициране и оценяване на постиженията на подрастващите, за умелото прилагане на иновативни техники, методи и похвати за стимулиране на детското мислене, въображение и на детското творчество

НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА РАНГЕЛОВА – заместник-директор на ОУ „Иван Вазов” – Смолян – за проявените творчество, активност и новаторство в работата като базов учител, за сериозен принос в разработването и реализирането на проекти, като „Зелена светлина – живот на пътя“, разработен по нейна идея, за класирането на нейни ученици в националния кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“

СТЕФАНКА СПАСОВА ПАМПОРОВА – старши учител по български език и литература в ОУ „Стою Шишков” – с. Търън – за авторството на иновативни и интерактивни уроци по български език и литература и гражданско образование в електронния алманах на училището, за проведените семинари и тренинги за изграждане на ценностна система, овладяване на критични ситуации и справяне с конфликти, за подготвените с учениците сценарии, танцови и драматични композиции

ГЕНОВЕВА ТОДОРОВА АТАНАСОВА – старши учител в начален етап в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян – за активната работа по подкрепа на индивидуалните постижения на учениците в активно сътрудничество с родителите, за организираните дейности по приобщаване на родители от ромски произход към образователно-възпитателния процес, за разработените проекти по програми на МОН и участието на нейни ученици в проектите „Птиците в Родопите“ и „Климат“ към местното читалище

ПАВЛИНА ПЕТРОВА МЕЛЕМОВАстарши учител по математика в ППМГ „Васил Левски” – Смолян – за постигнатите високи резултати в обучението в сферата на математическата лингвистика, за публикации на тема „Наполеонови триъгълници“ в сборник от методически разработки „В помощ на учителя по математика“, за активно участие в разработването и реализирането на проекта Библиотека „Хоризонти на съвремието“, за всеотдайната работа за стимулиране и изява на индивидуалните и творческите заложби на учениците

 ИВАНКА СТОЙНОВА ИВАНОВА – старши учител по химия и опазване на околната среда в ПГПЧЕ „Иван Вазов” – Смолян – за приложението на иновационни подходи в преподаването, засилващи интереса на учениците към учебната материя, за призови места на нейни възпитаници в конкурси, олимпиади и състезания на областно и национално ниво, за активното участие в разработването и реализирането на проекти, за което през 2016 г. е носител на наградата  „Учител новатор” на Химикотехнологичен и металургичен университет – София

 ИВАН ИЛИЕВ ПИЧУРОВ – корепетитор на групите за народно пеене и забавна музика в ЦПЛР – ОДК – Смолян – за класирането на призови места на негови възпитаници в музикални конкурси  на общинско, регионално и национално ниво: Национален детски фолклорен конкурс „Орфеево изворче“; Национален фестивал на руската поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ и др., за създаването на първите авторски песни на ЦПЛР-ОДК-Смолян: „България“ и „Светлина“

 ДАФИНКА СИМОВА ВЛАДИМИРОВА – старши учител по счетоводство в ПГИ „КАРЛ МАРКС“ – Смолян – за въвеждане на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, за участие в дейности на проекти по програми „Леонардо да Винчи“, „Коменски“ и „Еразъм“ на Център за развитие на човешките ресурси. През учебната 2015/2016 година, под нейно ръководство, ученикът Стилян Беевски завоюва трето място и бронзов медал на Националното състезание по счетоводство, организирано от МОН

 ГАНЧО ПЕНЧЕВ ГАВАЗОВ – учител по гъдулка, диригент на хора и оркестъра на   НУФИ „Широка лъка“ – с. Широка лъка – за спечелените престижни награди от негови ученици в национални конкурси, като „Орфеево изворче“, Орфееви таланти“, „Янко Петров“, „Северняшки славеи“, за личните награди на негови композиции от конкурси за авторска музика и участието му като диригент на хор „Космически гласове от България“ в проекта „Песенни реликви“, съвместно със Софийската филхармония

Доц. д-р СИЛВИЯ НАГУЛОВА МЛАДЕНОВА – учен, биолог, преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“ – Филиал Смолян от 1994 г. досега, доктор по антропология, доцент по анатомия на човека – за научните й приноси по темите за физическото развитие на деца, подрастващи и младежи от Смолянска област, за участието й в редица научно-изследователски проекти, за над 60 научни публикации в областта на възрастовата морфология в страната и чужбина и повече от 50 цитирания, за членство в престижни научни организации в България и Европа. Дългогодишен член на Съюза на учените в България, председател на СУБ – Смолян до 2011 г.

ВАЛЯ МЛАДЕНОВА БАЛКАНСКА – народна певица, Почетен гражданин на Смолян – за изключителни заслуги в популяризирането на родопската народна песен, на Смолян и България по всички части на света и по повод нейната 75-годишнина.

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГРИВНЕВ – писател и журналист, автор на 20 книги, преведени на над десет езика – за дългогодишната му професионална и творческа дейност, описваща съдбите, мъките и радостите на хората от Родопите, умело преплитаща народната мъдрост, почерпена от непресъхващите извори на българския бит и мироглед, със съвременни проблеми, пред които всеки от нас се изправя и днес, за новата му книга „Най-дългото лято“ и по повод неговата 75-годишнина

ЕМИЛИЯ ХРАИР ОВАНЕСЯН – актриса в Родопски драматичен театър „Николай Хайтов” – Смолян от 1981 г., носител на наградата „Аскеер-94“ и наградата за главна женска роля на фестивала „Малки театрални форми“ – за изиграните над 100 запомнящи се роли в знакови за театъра постановки, за режисурата и сценариите на множество спектакли, за дългогодишната й работа като ръководител на Театрална школа „Юлия Огнянова“, по повод нейната 60-годишнина

ЗЛАТКА АТАНАСОВА ПЕТРОВА –  уредник в РИМ  „Стою Шишков” – Смолян – за високо професионалната й работа в областта на историята, музеологията и културния туризъм, със специален изследователски интерес към национално-освободителното и просветното движение през Възраждането в Средните Родопи, култовите места и историческото оръжие, за участието в редица регионални и национални научни конференции, за авторството на многобройни научи публикации в специализирани научни издания, за обществената й дейност като секретар на Общински комитет „Васил Левски“ и зам.-председател на Родоизследователски клуб „Бащино огнище“.

ДАРИНА СТЕФАНОВА СЛАВОВА – библиотекар-библиограф в Регионална библиотека  „Николай Вранчев” – Смолян, секретар на Регионално дружество на библиотечно-информационните специалисти от област Смолян – за високо резултатната работа по провеждане на инициативи, насочени към младите хора за изграждане на познания за историческото минало на града и региона като ученическо състезание „Какво знаем за първоучителите в Смолян“, конкурс „Смолян през моя фотообектив“, възобновяване дейността на клуб „Млад краевед“, за  авторството на био-библиографски справки и активно участие в множество библиотечни проекти и партньорски инициативи, за личен принос за изграждане на съвременната визия на библиотеката, за популяризирането и съхраняването на местната история и култура

СТЕФАН ДАНАИЛОВ ДАНЧЕВ – художник, член на СБХ, участник във всички общи изложби на Групата на смолянските художници от 1987 до 2017 г. – за реализацията на особено популярни общи изложби с видни български художници, както и самостоятелните му изложби в Балабановата къща в Пловдив, Музикалния център „Борис Христов“ при Министерство на културата, Народното събрание на Република България, за участия в пленери в различни райони на страната, Националния изложбен център за съвременно изкуство „Шипка“ №6, Национална изложба „Родопа“, за авторството на проекти в сферите на приложната графика и рекламната графика в областта на екологията и туризма.

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА БОЙКОВА кореспондент на Радио „Фокус“ в Смолян, журналист със значим опит и умения, до края на 2016 г. ръководител и водещ редактор на студиото на Агенция „Фокус“ в Смолян, а след закриването му от началото на тази година областен кореспондент на Агенция „Фокус“ за Смолянска област – за принос в новинарството като стил на отразяване на динамични времена и събития, за професионална работа, отличаваща се с актуалност, обективност, настойчивост и умение в подбора, разработката и оповестяването на журналистическите материали за община Смолян и региона.

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КАДИЕВ – създател и управител на Регионална кабелна телевизия „Фотон К“, която наскоро отбеляза 20 години от първото излъчване, и която заедно с Радио „Чан“ сформират Медиен център – за реализираните хиляди новинарски блокове и седмични предавания, стотици репортажи, показващи лицето на Родопите чрез хората, институциите, творческата интелигенция и личностите в образованието, здравеопазването, социалната и военната дейност, бизнеса, политическите новини, официалните събития и културните прояви, на всички сфери на живота, за дадения професионален старт на над 50 журналисти, някои от които продължават да работят и днес, а други са се реализирали в национални медии.

 

Facebook Comments