Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Кой открадна 115 000 лв. от ВС-касата на „Гранична полиция“ – Смолян?

Кой е виновен за изчезналите 115 000 лв. от Взаимоспомагателната каса на „Гранична полиция“ – Смолян? Отговор на този въпрос трябва да даде разследването, което вече е започнало в структурата.

Ревизия преди дни констатира недостиг на крупна сума в доброволното сдружение за взаимно кредитиране и подпомагане, чийто председател е Трифон Цановски, а касиер – Любомир Пашов.

„Почти всички ощетени вече знаят, че скоро няма да си получат вложените във Взаимоспомагателната каса пари. Но разчитат, че случаят ще се разплете и средствата ще бъдат възстановени. Освен председател и касиер сдружението си има и Надзорен съвет. Има си и правилник, който е гласуван на Общо събрание. Ръководните му органи заседават през определен период от време“, разказаха източници от „Гранична полиция“, които предвид естеството на казуса предпочетоха да останат анонимни.

Казват, че допреди години Взаимноспомагателната каса е имала голяма отчетност. На табло изкарвали имената на своите членове със суми срещу тях – колко има да взема човекът и колко има да внася. С времето обаче тази отчетност била занемарена.

Ревизията била предизвикана когато служители в структурата поискали да си вземат спестявани от тях пари през годината, за да отидат на почивка, а в касата нямало наличност.

Проверката установила, че липсват заделяните средства на повече от сто служители на „Гранична полиция“ в района на Смолян, Хасково, Кърджали и Благоевград.

Началникът на „Гранична полиция“ в Смолян Стоян Мандажиев отказал коментар с мотива, че върви разследване.

Взаимоспомагателната каса е доброволно сдружение на полицаи, то не се командва от шефа на структурата, а си има своя самостоятелно ръководство, напълно независимо от директорите, назначени от министъра на вътрешните работи.

ВСК са доброволни сдружения на профсъюзните членове за взаимно кредитиране и подпомагане. Тяхната дейност не е регулирана с конкретен закон.

Така например в Закона за кредитните институции пише, че разпоредбите му не се прилагат за Взаимоспомагателните каси (ВСК), които предоставят заеми само на свои членове за направени от тях и на техен риск вноски.

В Закона за кооперациите бегло се споменава, че устройството и дейността на взаимоспомагателните каси се уреждат с правилник, приет от Общото събрание.

Взаимоспомагателните каси обаче са живи финансови организми, които се ръководят от Типов устав за устройството и дейността на Взаимоспомагателните каси при профсъюзните органи и организации, приет в далечната 1988 г.

С този устав се урежда редът за учредяване на ВСК, устройството и организацията на тяхната дейност, правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите им на самоуправление.

Върху личните средства на членовете на ВСК не се начислява лихва. Но средствата, събрани във ВСК, се влагат срещу лихва в съответната обслужваща банка.

Facebook Comments