КРОС подмята призив за оставка на Мелемов с лъжи

Лична позиция на автора*

В прессъобщение, озаглавено „Позиция на Коалиция за развитие на община Смолян“, КРОС вчера подметна призив за оставка на кмета Николай Мелемов.

Ако г-н. Мелемов няма визия за развитието на града и не се справя със задачите си, което той постоянно демонстрира вече втора година от мандата си, то нека подаде оставка. Но КРОС отказва да носи отговорност за неговите провали“, – с тези думи завършва декларацията им.

Текстът на цялото това официално съобщение обаче подлежи на сериозен анализ относно истинността на твърденията и числата в него.

КРОС се появиха на политическата сцена в Смолян с определен брой лъжи. Колкото повече расте животът им в местния парламент, толкова порастват и лъжите им. Затова смятам да ги маркирам в настоящото им прессъобщение и в текст под него да опиша каква е обективната истина. Преценката оставям на читателите.

Ето целият текст от прессъобщението на КРОС (с номерирани и оцветени в червено неистини):

Във връзка с последните събития в ОбС на Смолян и информации в медиите, от КРОС смятаме за крайно неуместен факта, че (1) кметът Николай Мелемов обвинява постоянно опозицията за собствените си неуспехи и провали в управлението на града. (2) ГЕРБ има мнозинство в Общинския съвет и при това положение той би могъл да прокарва и приема с мнозинство всички свои решения, без да търси виновници.

Имаме опасения, обаче, че (3) от началото на своя мандат кметът Мелемов не работи за интересите на града. (4) Община Смолян работи вече пети месец без одобрен бюджет, тъй като проектът на бюджет беше внасян на заседания без обществено обсъждане и в нарушение на законовите процедури. (5) КРОС няма да подкрепи бюджет, в който близо 4 700 000 лв. са предвидени за сметопочистване и сметосъбиране. Според нас това е ощетяване на гражданите на Смолян. Тези дейности струват от 700 000 до не повече от 1 000 000 лв. Ако разходите за боклук бъдат намалени с 4 млн. лв., то тогава КРОС би подкрепил бюджета на общината. Не приемаме за партньор човек, който подарява на конкретна фирма 3 700 000 лв. при това тежко финансово състояние на общината.

(6) Нямаме нищо против изграждането на втори воден цикъл на Смолян. Но няма да подкрепим старта му, защото без приет бюджет на общината, не е законно да се правят разходи за каквото и да било.

(7) И ако някой иска увеличаване на парите за спортни и културни дейности, то това сме именно ние от КРОС. Тази позиция сме заявявали многократно още от създаването си  – бюджетът да бъде балансиран и средства да се харчат за култура и спорт, вместо за сметопочистване. За да се създадат добри условия за живот и да се спре обезлюдяването на нашия град. Именно предложение на КРОС е бюджетът за спорт за 2016г. да се увеличи от 15 000 до 100 000 лв. И нещо повече – за 2017 г. предлагаме той да бъде разделен 100 000 лв. за спортните клубове и 51 000 лв. за спортни дейности, от които ще имат полза всички граждани на Смолян. Няма да допуснем да се разпространява невярна информация и инсинуации в обратен смисъл.

Ако г-н. Мелемов няма визия за развитието на града и не се справя със задачите си, което той постоянно демонстрира вече втора година от мандата си, то нека подаде оставка. (8) Но КРОС отказва да носи отговорност за неговите провали.

(Край на прессъобщението)

В следващия текст са съпоставени лъжливите твърдения (в червено) спрямо обективните факти и обстоятелства (в черно). 

(1) Кметът Николай Мелемов обвинява постоянно опозицията за собствените си неуспехи и провали в управлението на града. Мелемов не е кмет на град Смолян, а на община Смолян. А сега да погледнем „неуспехите и провалите“ му като кмет:

През 2011 г., преди Мелемов да встъпи в първия си мандат, общината не е изпълнявала шест от шестте критерия за финансова стабилност, които следи Министерството на финансите.

През 2013 г. съотношението на плащанията по дълга към средногодишния размер на изравнителната субсидия и собствените приходи пада наполовина – от 15,3 на 7,6%.

През 2014 г., бюджетното салдо за пръв път от години става положителна величина.

През 2016 г. наличните към края на предходната година задължения за разходи се понижават под 15% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години.

Същата година равнището на събираемост на приходите е увеличено на 66,5% при средно за страната 66% – минимум, под който не трябва да се пада.

През август 2016 г. не е решен проблемът с два от финансовите показатели. Първият е с просрочените задължения. За половин година размерът им е свален от 4 на 3 милиона лева, но все още е на 9,3% от отчетените през последната година разходи. А трябва да са под 5%. Вторият проблем е с размера на поетите ангажименти. Той трябва да е под 50% от средногодишния размер на разходите за последните 4 години. Но това и днес е нерешима задача, защото отпреди 2011 година размерът им е над 200%.

През април 2017 г. община Смолян отпадна от списъка за финансово оздравяване и за нея е отменен финансовият мониторинг. Към днешна дата има един сериозен проблем – с поетите по договори ангажименти. При заварени 84 466 822 млн. лв. задължения по договори към 2011 г., сега са свалени на 64 042 184 лв. (182%).

За четвърта поредна година годишният финансов отчет на община Смолян е заверен от Сметната палата без резерви и без забележки.

Защо се спирам само на финансовите показатели!? Защото това е белегът за финансова дисциплина и финансова стабилност – най-важното условие за растеж. Въпреки изключително тежкото финансово състояние, което Мелемов е заварил, всеки вижда реализираните инвестиции в общината.

(2) ГЕРБ има мнозинство в Общинския съвет… ГЕРБ няма мнозинство в Общинския съвет. Мнозинство в ОбС – Смолян, е наличие на 15 от 29 съветника. По списък ГЕРБ има 11 съветника, а реално са по-малко от началото на годината, тъй като някои направиха ляв завой, подкрепяйки Димитър Кръстанов (БСП) за председател на ОбС.

(3) От началото на своя мандат кметът Мелемов не работи за интересите на града. Проведените през март месец парламентарни избори бяха оценка за самите кандидат-депутати, но никой няма да отрече, че в голяма степен това беше и вот за местната власт, давайки доверие на кандидатите за народни представители от същата партия (формация). ГЕРБ в община Смолян беше първа политическа сила. Освен това оценката за управление се дава от избирателите, не от опозицията в даден местен парламент. Ако опозицията започне да одобрява управляващите искрено и публично, това със сигурност ще е краят на партийната система.

(4) Община Смолян работи вече пети месец без одобрен бюджет, тъй като проектът на бюджет беше внасян на заседания без обществено обсъждане и в нарушение на законовите процедури. Бюджетът не беше внасян, а внесен (еднократно) на заседание в ОбС на 25 януари 2017 г. Той не беше одобрен с решаващ глас на един съветник от ГЕРБ. Твърдението за нарушени законови процедури е спорно. И този спор е висящ. Щеше да е решен, ако бюджетът бе одобрен и съответните институции – областен управител, респ. Административен съд – Смолян, респ. ВАС, впоследствие се бяха произнесли относно законността му.

(5) КРОС няма да подкрепи бюджет, в който близо 4 700 000 лв. са предвидени за сметопочистване и сметосъбиране. В неприетия бюджет`2017 за дейностите по чистота са предвидени 3 100 000 лв. Това поставя под въпрос и коректността на изчисленията в останалата част от този абзац.

(6) Нямаме нищо против изграждането на втори воден цикъл на Смолян. Но няма да подкрепим старта му, защото без приет бюджет на общината, не е законно да се правят разходи за каквото и да било. В нито един закон не пише, че при неприет бюджет общината трябва да затвори врати, за да не прави разходи „за каквото и да било“. Законовата постановка при това положение е, че държавните дейности на общината се финансират спрямо утвърдените й със Закона за държавния бюджет, а за местни дейности се харчат толкова, колкото са се разходвали в същия период на предходната година. На практика отхвърленото решение за отчуждаване на имотите, нужни за водния цикъл, е прът в колелото на този проект. Да преведа „от български на български“ (както често се изразява създателят на КРОС Кирил Асенов) – „прът в колелото“ означава спиране. Категорично, докато не се отчуждят имотите, се спира проектът за втори воден цикъл.

(7) И ако някой иска увеличаване на парите за спортни и културни дейности, то това сме именно ние от КРОС. Увеличаването на парите за спортни и културни дейности няма противници в ОбС – Смолян.

(8) Но КРОС отказва да носи отговорност за неговите провали. Безспорен факт. Никой не иска да носи отговорност за чуждите провали. Всички знаем, че успехите имат много бащи, а провалите – само един. Но дотук управлението на кмета Николай Мелемов е успешно (достатъчни са фактите само по първа точка). И няма нито един провал като повод за оставка. Освен ако за провал се считат неудовлетворените бизнес/кариерни амбиции, заради които КРОС и съветници от ГЕРБ оттеглиха подкрепата си за Мелемов.

*Автор на публикацията е Анита Чолакова  – съветник от гражданската квота на ГЕРБ – Смолян