Малките кметове питат партиите за изборния праг

Дали биха подкрепили законови промени, чрез които прагът за образуване на кметство да се променени от 350  на 100 души по постоянен адрес – пита в писмо до всички партии Националното сдружение на кметове на кметства в Република България, съобщи кметицата на Момчиловци Сийка Суркова.

Решението да бъде изпратено писмо до политическите лидери бе взето на заседание на УС на сдружението, което се проведе в смолянското село Момчиловци.

Два месеца преди парламентарните избори кметовете на кметства изразиха категоричното си  несъгласие с увеличаването на прага и се наеха да продължат анкетирането на жителите в селата с въпроси, касаещи промените в изборния кодекс през 2016 г. До момента в проучването са включени 1500 души, като повечето отговори са в подкрепа на настоящите искания на сдружението.

„С това не се укрепва демократичният политически процес. Напротив – ерозира се . Към времето на изготвяне на анализа през 2016г., гражданите с пряко засегнати права бяха 270 000. При актуализиране на експертизата, в  днешното време на растяща тенденция за завръщане към живота на село, особено след пандемичните ограничителни мерки, числото би станало 400 000. Ще настояваме отново за промяна на прага още в първия работен ден на новото 45-о Народно събрание“, категорични са кметовете.

Според председателя на сдружението Румен Стоянов спечелена битка са последните промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, вследствие на които Общинският съвет е длъжен да гласува финансова рамка за бюджета на всяко кметство, а кметовете и кметските наместници трябва да участват в комисиите за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки. 

При отдаването под наем, под аренда, при ползването на дървесина и при разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, поне 30% от постъпленията ще се ползват от кметствата.

Една от идеите, за които то ще продължи да работи, е налагането на „Български етикет“ – марка, която ще обозначава продуктите, произведени изцяло с българска суровина. Кметовете за пореден път апелираха да бъде отчетен фактът, че всички те са на първа линия в борбата с COVID – 19.