Мастит пазарджиклия доставя 21 пикапа на ЮЦДП – Смолян

Фирмата на мастит бизнесмен от Пазарджик ще достави 21 нови пикапа на Южноцентралното държавно предприятие (ЮЦДП) в Смолян. 

В решението на конкурсната комисия, назначена от директора на горското предприятие Ботьо Арабаджиев, се предлага за изпълнител на поръчката „Тойота – Тиксим“ ЕООД, клон Пловдив. Едноличен собственик на клона в Пловдив и на дружеството в Пазарджик е Трифон Коев.

Офертата на „Тойота – Тиксим“ е да изпълни доставката на 21 високопроходими автомобили, тип „Пикап“ за 1 098 090 лв. без ДДС (1 317 708 лв. с ДДС). Всеки от пикапите ще бъде с цена 52 290 лв. без ДДС (62 748 лв. с ДДС). В цените са включени и разходи за гаранционно (сервизно) обслужване на автомобилите в срока на тяхната гаранция.

Дружеството на Трифон Коев е било единствено допуснатото до края на процедурата. Двамата му конкуренти – „Омникар Ауто“ ООД и „Н Ауто София“ ЕАД, са отстранени от участие.

Основанието за отстраняването им е, както се сочи в решението на комисията, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Трифон Коев е собственик и има участие в доста дружества, част от които „Тракийско пиво“ АД, „Роял Холидейс Спорт“ ООД, „Лифт инженеринг“ ООД, „Тракия – 96“ ООД, „ОК Експрес“ ЕООД.

Осем от пикапите с максимална цена 63 600 без ДДС и с цвят металик трябва да се доставят до КАТ – Смолян, пет броя до КАТ – Пловдив, шест броя до КАТ –Пазарджик, и два броя до КАТ-Кърджали.

Facebook Comments